Laa­ja tuotevalikoima

Tar­joam­me laa­jan vali­koi­man huip­pu­laa­duk­kai­ta työ­vaat­tei­ta, hen­ki­lön­suo­jai­mia ja mai­nos­teks­tii­le­jä joka tarpeeseen.

Työ­vaat­teet joka säähän

Duu­ni kuin duu­ni, Rät­ti­vää­pe­lin tol­kut­to­man laa­jas­ta vali­koi­mas­ta löy­dät laa­duk­kaat, kes­tä­vät ja tur­val­li­set työ­vaat­teet, jois­sa työt suju­vat joka sääs­sä, jokai­sel­la työ­maal­la. Kun valit­set Hi-Vis-asut, hom­mat eivät luis­kah­da pimeäl­le puolelle.

Hen­ki­lön­suo­jai­met pääs­tä varpaisiin

Jokai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä on vain yksi pää, joten sii­tä on syy­tä pitää eri­koi­sen hyvää huol­ta. Kor­via on sen­tään kak­si ja var­pai­ta kym­me­ni­sen, mut­ta har­vem­pi on halu­kas niis­tä­kään luo­pu­maan. Tutus­tu kat­ta­vaan vali­koi­maam­me kypä­riä, kuu­los­uo­jai­mia, tur­va­ken­kiä ja mui­ta henkilönsuojaimia.

Bokserit 1886 1079 3394

Mai­nos­teks­tii­lit ja vaatteet

Ota yhteyt­tä ja kysy lisä­tie­to­ja info@rattivaapeli

Tuo­te­ku­vas­tot

Lin­kis­sä tuo­te­ku­vas­tom­me säh­köi­se­nä. Jos kai­paat pai­net­tua ver­sio­ta, ota yhteyttä.

Bokserit 1886 1079 3394

Ensia­pu­tuot­teet

Osui­ko vasa­ra peu­ka­loon, nyr­jäh­ti­kö nilk­ka? Rät­ti­vää­pe­lil­tä saat myös ensia­puun tar­vit­ta­vat tuot­teet (tosin jomot­ta­vaan pää­hän apu on edel­leen haet­ta­va apteekista).

Ota yhteyt­tä ja kysy lisä­tie­to­ja info@rattivaapeli

RÄT­TI­VÄÄ­PE­LI TIE­TÄÄ
MITEN DUU­NA­RI PUETAAN