Zen Visor Kit kirkas

Tuotetunnus (SKU): WKI00002- Osasto:

Kuvaus

Val­mis set­ti, jos­sa Kask Zen Visor kir­kas sil­mien­suo­jain (WVI00003-500), sekä Zenith Visor Adap­ters EasyClick pika­kiin­ni­ke­pa­ri (WAC00009-) sil­mien­suo­jai­mel­le. Sovel­tuu kai­kil­le Kask Zenith ‑sar­jan työkypärille.

Pano­raa­ma­nä­ky­män tar­joa­va opti­ses­ti erit­täin kor­kea­luok­kai­nen Zen Visor on suun­ni­tel­tu käy­tet­tä­väk­si myös omien sil­mä­la­sien pääl­lä. EasyClick ‑kiin­ni­tys tekee visii­rin kiin­nit­tä­mi­ses­tä ja irrot­ta­mi­ses­ta työ­ka­lu­va­paa­ta, help­poa ja nope­aa, jol­loin kypä­rään voi­daan vaih­taa aina kuhun­kin työ­teh­tä­vään par­hai­ten sovel­tu­va sil­mien- ja kas­vo­jen­suo­jain, ja saa­daan myös mini­moi­tua pään­suo­jaus­ko­ko­nai­suu­den pai­no nii­tä työ­ti­lan­tei­ta var­ten mis­sä kypä­rään integroi­tua sil­mien­suo­jain­ta ei tarvita.

Täyt­tää CE EN 166 luok­ka 1 2C‑1,2 BT N, EN 170 ja ANSI Z87.1 stan­dar­dien vaa­ti­muk­set: Sisä­puo­lel­la luok­ka N huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te. Ulko­puo­lel­la naar­muun­tu­mis­ta ehkäi­se­vä pin­noi­te. Opti­nen luok­ka 1: Sovel­tuu myös pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyt­töön. Suo­jaa sil­miä hai­tal­li­sel­ta UV-sätei­lyl­tä hait­taa­mat­ta värie­rot­te­lu­ky­kyä, kes­kie­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 120 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Kak­si asen­toa: Nos­tet­tu­na kypä­rän pääl­le kul­je­tus­a­sen­toon sekä las­ket­tu­na alas sil­mien eteen työ­asen­toon. Ylä­reu­nas­sa kumi­reu­nus ehkäi­see vesi­pi­sa­roi­den valu­mis­ta kas­voil­le, ja ala­reu­nuk­sen pyö­reä vii­meis­te­ly tekee käy­tös­tä miel­lyt­tä­vää ja ihoturvallista.

Pai­no: Visii­ri 80 g, pika­kiin­nik­keet 22 g = 102 g. Mate­ri­aa­li: Poly­kar­bo­naat­ti. Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Val­mis­tus­maa Italia.

Yhteen­so­pi­vat Kask kypärämallit:
Zenith BA
Zenith BA Air
Zenith
Zenith HI VIZ
Zenith Air
Zenith Air HI VIZ
Zenith XL
Zenith XL HI VIZ
Zenith XL Air
Zenith XL Air HI VIZ
Zenith PL
Zenith PL HI VIZ
Zenith PL Combo

Suo­sit­te­lem­me seu­raa­via tuot­tei­ta Zen Visor visii­ri­se­tin kans­sa käytettäväksi:
— Hel­met Bag kypä­rä­pus­si (WAC00026-)
— Bollé Safe­ty B‑Clean Puh­dis­tus­lii­na esi­kos­tu­tet­tu, tuo­te­koo­di B100 (Snro 6336034)
— Bollé Safe­ty Anti-Fog Kit huur­tu­mi­se­nes­to­suih­ke, tuo­te­koo­di B200 (Snro 6336038)
— Lupi­ne Front Click Hel­met Mount Set kiin­ni­ke otsa­va­lai­si­men valo­pääl­le, tuo­te­koo­di i1082 (Snro 8772300)

Yhteen­so­pi­vat Kask kypärämallit:
Zenith BA
Zenith BA Air
Zenith
Zenith HI VIZ
Zenith Air
Zenith Air HI VIZ
Zenith XL
Zenith XL HI VIZ
Zenith XL Air
Zenith XL Air HI VIZ
Zenith PL
Zenith PL HI VIZ
Zenith PL Combo

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus (205/2009) raken­nus­työn tur­val­li­suu­des­ta, 13 luku 71§: “Raken­nus­työ­maal­la on käy­tet­tä­vä suo­ja­ky­pä­rää. Tar­vit­taes­sa kypä­rä on varus­tet­ta­va alus­hu­pul­la. Raken­nus­työs­sä on käy­tet­tä­vä työn ja työ­olo­suh­tei­den edel­lyt­tä­mää hen­ki­lö­koh­tais­ta sil­mien suo­jaus­ta. Työ­nan­ta­jan on annet­ta­va työn­te­ki­jöil­le käyt­töön suo­ja­la­sit niis­sä töis­sä, jois­sa on mer­kit­tä­vä silmätapaturmanvaara.”

Tie­dok­si: Naar­muun­tu­neen visii­rin tilal­le voi­daan hank­kia pelk­kä visii­rio­sa (WVI00003-500) erik­seen, ilman tar­vet­ta hank­kia uusia pikakiinnikkeitä.