Zen MM Visor Kit verkkovisiiri

Tuotetunnus (SKU): WKI00005- Osasto:

Kuvaus

Val­mis set­ti, jos­sa kevyt Kask Zen MM Metal Mesh Visor metal­li­verk­ko­vi­sii­ri (WVI00009-), Zen FF Visor Car­rier ylä­ke­hys (WAC00010-), sekä Zenith Visor Adap­ters EasyClick pika­kiin­ni­ke­pa­ri (WAC00009-) kehyk­sen kiin­nit­tä­mi­sek­si Kask Zenith ‑sar­jan työkypäriin.

Verk­ko­ra­ken­teen ansios­ta ilma liik­kuu parem­min kas­vo­jen lähel­lä, ja kat­se­lua­lue ei pää­se huur­tu­maan tai jää­ty­mään. Suo­si­tel­ta­va valin­ta esim. met­su­ri­käyt­töön, arbo­ris­teil­le ja puu­teol­li­suu­den eri työ­teh­tä­viin. Kaa­re­va muo­toi­lu tar­jo­aa laa­jan näkö­ken­tän, ja verk­ko tulee lähel­le kas­vo­ja, joka tekee käy­tös­tä miellyttävää.

Kak­si asen­toa: Nos­tet­tu­na kypä­rän pääl­le kul­je­tus­a­sen­toon sekä las­ket­tu­na alas sil­mien eteen työ­asen­toon. Ser­ti­fioin­ti: CE EN 1731. Täyt­tää lisäk­si vapaa­eh­toi­set luok­ka S vaa­ti­muk­set. ANSI Z87.1. Valon­lä­päi­sy­ky­ky 50 %.
Koko­nais­pai­no 174 g (visii­ri 104 g, ylä­ke­hys 48 g, pika­kiin­ni­ke­pa­ri 22 g). Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Suo­sit­te­lem­me seu­raa­via tuot­tei­ta Zen Mesh Visor verk­ko­vi­sii­rien kans­sa käytettäväksi:
— Zen FF Visor Peak ylä­lip­pa WVI00011-
— Hel­met Bag kypä­rä­pus­si (WAC00026-)
— Zenith nis­ka­suo­jus har­maa (WAC00013-)
— Zenith nis­ka­suo­jus HI VIZ (WAC00025-)
SC2 kuu­los­uo­jai­met (WHP00005-)
— Lupi­ne Front Click Hel­met Mount Set kiin­ni­ke otsa­va­lai­si­men valo­pääl­le, tuo­te­koo­di i1082 (Snro 8772300)

Yhteen­so­pi­vat Kask kypärämallit:
Zenith BA
Zenith BA Air
Zenith
Zenith HI VIZ
Zenith Air
Zenith Air HI VIZ
Zenith XL
Zenith XL HI VIZ
Zenith XL Air
Zenith XL Air HI VIZ
Zenith PL
Zenith PL HI VIZ
Zenith PL Combo