0 kohdetta

Work Tec QR val­jaat S‑M

Tuotetunnus (SKU): 7H142BCO1CT0STD Osasto:

Kuvaus

Erit­täin kevyet, help­po­käyt­töi­set ja laa­joil­la sää­döil­lä varus­te­tut putoa­mis­suo­jain­ko­ko­val­jaat pika­sol­jel­li­sil­la jal­ka­len­keil­lä. Hel­pos­ti käsi­neet­kin kädes­sä käy­tet­tä­vis­sä pika­sol­jis­sa tur­vain­di­kaat­to­ri näyt­tää luki­tu­ken tilan. Peh­mus­tet­tu­jen ja hen­git­tä­vien olka­vii­lek­kei­den ja lan­tio­tuen ansios­ta nämä pääl­lä on muka­vaa teh­dä töi­tä. Moder­ni mal­li, joka sovel­tuu yleis­käyt­töön putoa­mis­vaa­ral­li­siin olo­suh­tei­siin: Katol­le, nos­to­ko­ri­työs­ken­te­lyyn, raken­nus­työ­maal­le yms. työ­hön mis­sä halu­taan ennal­taeh­käis­tä tai pysäyt­tää putoa­mi­nen. Väri­koo­da­tut jal­ka­len­kit puke­mi­sen nopeut­ta­mi­sek­si: Oikea on orans­si ja vasen on mus­ta. Lisäk­si ylä­osan peh­mus­tea­lu­eet pitä­vät val­jaan muo­dos­saan, jon­ka ansios­ta puke­mi­nen on yhtä help­poa kuin lii­vi­mal­li­sil­la val­jail­la, mut­ta raken­ne pon huo­mat­ta­vas­ti hengittävämpi.

Kak­si putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­tet­tä: Metal­li­lenk­ki seläs­sä ja vah­vis­tet­tu teks­tii­li­lenk­ki rin­nas­sa. Tila­vat varus­te­len­kit molem­mil­la puo­lil­la. Rin­nas­sa inno­va­tii­vi­nen sul­ku­hih­na Twist-sol­jel­la. Val­jai­ta voi pitää kävel­täes­sä tai autoa ajaes­sa pääl­lä ilman sul­ku­ren­gas­ta. Olka­hih­nois­sa auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­vat soljet.

Täyt­tää Euroo­pan CE EN361 stan­dar­din vaa­ti­muk­set. Mate­ri­aa­lit: Kui­tuo­sat polyes­te­ri ja nylon, sää­tö­sol­jet teräs, sel­kä­kiin­ni­tys­pis­te teräs. Mak­si­mie­li­ni­kä: 12 vuot­ta (=2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä). Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Saa­ta­vil­la kak­si kokoa:
S‑M: Lan­tion ympä­rys­mit­ta: 60–105 cm. Jal­ka­lenk­kien pituus: 50–70 cm. Käyt­tä­jän pituus: 160–185 cm. Pai­no: 900 g.
L‑XL: Lan­tion ympä­rys­mit­ta: 75–125 cm. Jal­ka­lenk­kien pituus: 60–80 cm. Käyt­tä­jän pituus: 170–195 cm. Pai­no: 950 g.

Lisä­va­rus­teet:
CT Truck työ­ka­lu­pi­di­ke (6V51901V1CT0STD)
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4L (BSAC.TB)

Lisätiedot

Paino 0,982 kg
Mitat 90 × 180 × 250 cm