Work Tec 140 val­jaat L‑XL

Tuotetunnus (SKU): 7H165DEO1CT0STD Osasto:

Kuvaus

Kevyet, help­po­käyt­töi­set ja laa­joil­la sää­döil­lä varus­te­tut putoa­mis­suo­jain­ko­ko­val­jaat pika­sol­jel­li­sil­la jal­ka­len­keil­lä ja pika­sol­jel­li­sel­la etu­kiin­ni­tyk­sel­lä. Olka­vii­lek­keis­sä kiin­ni­tys­pis­teet lii­tos­köy­den päil­le kun köy­den haa­ra ei ole käy­tös­sä. Voi­daan laa­jen­taa työ­ase­moin­ti­val­jaik­si lisä­va­rus­tee­na saa­ta­val­la Waist Tec vyöllä.

Hel­pos­ti käsi­neet­kin kädes­sä käy­tet­tä­vis­sä pika­sol­jis­sa tur­vain­di­kaat­to­ri näyt­tää luki­tuk­sen tilan. Peh­mus­tet­tu­je ja hen­git­tä­vien olka­vii­lek­kei­den muo­toi­lu ehkäi­see kau­lan hier­ty­mis­tä ja nämä pääl­lä on muka­vaa teh­dä töi­tä. Moder­ni mal­li, joka sovel­tuu yleis­käyt­töön putoa­mis­vaa­ral­li­siin olo­suh­tei­siin: Katol­le, nos­to­ko­ri­työs­ken­te­lyyn, raken­nus­työ­maal­le yms. työ­hön mis­sä halu­taan ennal­taeh­käis­tä tai pysäyt­tää putoa­mi­nen. Väri­koo­dat­tu puke­mi­sen nopeut­ta­mi­sek­si: Ylä­osa on orans­si ja alao­sa mus­ta. Ylä­osan peh­mus­tea­lu­eet pitä­vät val­jaan muo­dos­saan, jon­ka ansios­ta puke­mi­nen on yhtä help­poa kuin lii­vi­mal­li­sil­la val­jail­la, mut­ta raken­ne on huo­mat­ta­vas­ti hengittävämpi.

Kak­si putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­tet­tä: Teräs­lenk­ki seläs­sä ja alu­mii­ni­lenk­ki rin­nas­sa. Rin­ta­pis­te pysyy lähel­lä kehoa toi­mien hyvin myös esim. tikas­vau­nu­kiin­ni­tyk­ses­sä. Tila­vat varus­te­len­kit molem­mil­la puo­lil­la. Val­jai­ta voi pitää kävel­täes­sä tai autoa ajaes­sa pääl­lä ilman sul­ku­ren­gas­ta. Olka­hih­nois­sa auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­vat soljet.

Täyt­tää Euroo­pan CE EN361 stan­dar­din vaa­ti­muk­set (myös EN358 kun varus­tet­tu­na Waist Tec vyöl­lä). Mate­ri­aa­lit: Kui­tuo­sat polyes­te­ri ja nylon, sää­tö­sol­jet teräs, sel­kä­kiin­ni­tys­pis­te teräs ja alu­mii­ni. Mak­si­mie­li­ni­kä: 12 vuot­ta (=2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä). Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Saa­ta­vil­la kak­si kokoa:
S‑M: Lan­tion ympä­rys­mit­ta: 60–105 cm. Jal­ka­lenk­kien pituus: 50–70 cm. Käyt­tä­jän pituus: 160–185 cm. Pai­no: 900 g.
L‑XL: Lan­tion ympä­rys­mit­ta: 75–125 cm. Jal­ka­lenk­kien pituus: 60–80 cm. Käyt­tä­jän pituus: 170–195 cm. Pai­no: 950 g.

Lisä­va­rus­teet:
— Waist Tec työ­ase­moin­ti­vyö S‑M (7H166BC01CT0STD)
— Waist Tec työ­ase­moin­ti­vyö L‑XL (7H166DE01CT0STD)
CT Truck työ­ka­lu­pi­di­ke (6V51901V1CT0STD)
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4L (BSAC.TB)

HUOM! Waist Tec työ­ase­moin­ti­vyön koko voi­daan vali­ta sopi­vak­si riip­pu­mat­ta vali­tun val­jaan koos­ta. Näin saa­daan aina ihan­teel­li­nen sopi­vuus käyt­tä­jän vas­ta­lon muo­toi­hin ja mittoihin.

Lisätiedot

Paino 1,22 kg (kilogramma)
Mitat 100 × 200 × 300 cm (senttimetri)