Win­ter Cap kypäränalushuppu

Tuotetunnus (SKU): WPA00007- Osasto:

Kuvaus

Kyl­miin työ­olo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu pää­tä ja kor­via läm­mit­tä­vä sisä­vuo­ri kaik­kiin Kask Zenith ja Plas­ma-sar­jo­jen työkypäriin.

Kiin­ni­te­tään kypä­rän vakio­peh­mus­tei­den tilal­le tar­ra­nau­ha­pa­loi­hin nopeas­ti ja työ­ka­lu­va­paas­ti. Tuo käyt­tö­mu­ka­vuut­ta vaa­ti­viin työ­oloi­hin niin ulko­ti­lois­sa kuin esim. kyl­mä­va­ras­tois­sa työskenneltäessä.

Ulko­pin­ta Hydro Oil käsi­tel­ty, jon­ka ansios­ta kui­tui­hin ei pää­se hel­pol­la ulkoi­set ele­men­tit sisään, jon­ka ansios­ta pin­ta hyl­kii vet­tä, likaa ja öljy­jä erit­täin tehok­kaas­ti jät­täen pin­nan mah­dol­li­sim­man kui­vak­si, puh­taak­si, joka erin­omai­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­den lisäk­si vähen­tää myös pesu­ker­to­jen tarvetta.

Mate­ri­aa­li läm­pöä eris­tä­vä, tuul­ta hyvin pitä­vä, lisäk­si kos­teut­ta tehok­kaas­ti haih­dut­ta­va Tek Series.

Väri: Mus­ta. Pai­no 44 g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Val­mis­tus­maa Ita­lia. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoittamaton.