Wind­proof Hat solid black L‑XL

Tuotetunnus (SKU): 111470.999.30.00 Osasto:

Kuvaus

Työ­käyt­töön suun­ni­tel­tu tek­ni­nen tuu­len­pi­tä­vä pipo, jota voi­daan käyt­tää sel­lai­se­naan tai kypä­rän alla. Ihan­teel­li­nen työ­teh­tä­viin mis­sä tar­vi­taan paras­ta suo­jaus­ta­soa vii­mal­ta ja äärim­mäi­sel­tä kyl­myy­del­tä. Pää­hän tii­viis­ti istu­van Per­form Fit muo­toi­lun ansios­ta sovel­tuu myös suo­ri­tus­ky­kyä vaa­ti­vaan toi­min­taan. Sovel­tuu teol­li­suu­den tar­pei­siin, soti­las­käyt­töön, polii­seil­le, raja­var­tio­lai­tok­sen tar­pei­siin jne.

Tek­ni­set tiedot:
— Suo­jaa pää­tä tuu­lel­ta ja erit­täin kyl­mis­sä olosuhteissa
— Mate­ri­aa­lit: Gore Winds­top­per kal­vo peh­meäl­lä Mic­ro Polar 100 % Polyes­ter alusfleecellä
— Lase­ril­la rei’itetyt alu­eet kor­vien koh­dil­la paran­ta­vat kuulemista
— Erin­omai­nen kosteudenhallinta
— Vet­tä hylkivä
— Ult­ra­ää­nel­lä kuu­ma­hit­saa­mal­la teh­dyt mate­ri­aa­li­lii­tok­set teke­vät raken­tees­ta sau­mat­to­man, joka paran­taa käyt­tö­mu­ka­vuut­ta ja ehkäi­see hiertymistä
— Edes­sä hei­jas­ta­va BUFF®-logo lisää­mäs­sä käyt­tä­jän havait­ta­vuut­ta hei­kois­sa valaistusoloissa
— Saa­ta­vil­la kol­me kokoa: S/M (53–55 cm), M/L (56–58 cm), L/XL (59–62 cm)

Suo­si­tel­lut vuo­de­na­jat: Tal­vi, kevät, syk­sy. Muka­vuus­suo­si­tus: ‑20 C — 0 C.
Val­mis­tus­maa Espanja.

Toi­mi­te­taan myy­mä­lä­piik­kiin lai­tet­ta­van ripus­tus­kou­kun kera.

Lisätiedot

Väri

Musta

Koko

L-XL