Wind­proof BUFF solid black

Tuotetunnus (SKU): 119415.999.10.00 Osasto:

Kuvaus

Put­ki­mal­li­nen tuu­len­pi­tä­vä ja erit­täin jous­ta­va BUFF Pro­fes­sio­nal moni­käyt­tö­pää­hi­ne. Wind­proof on suun­ni­tel­tu työ­käyt­töön tuu­li­siin ja erit­täin kyl­miin ulkoil­mao­lo­suh­tei­siin. Suo­si­tel­ta­va valin­ta myös kun ollaan pit­kiä aiko­ja liik­ku­mat­ta, sekä moot­to­ri­pyö­räi­lyyn ja moottorikelkkailuun.

Käyt­tö­ta­vat: Lukui­sia eri tapo­ja esim. pipo­na, kau­lu­ri­na, mas­ki­na, balakla­va­na, pää­pan­ta­na, sidot­tu­na useil­la eri tavoil­la jne.

Tek­ni­set tiedot:
— Suo­jaa pää­tä ja kau­laa erit­täin kyl­mis­sä ja tuu­li­sis­sa ulkoil­mao­lo­suh­teis­sa ehkäis­ten läm­mön haihtumista
— Aurin­ko­suo­ja UPF 50 (98 % UV-suoja)
— Mate­ri­aa­li: Winds­top­per yhdis­tet­ty­nä sau­mat­to­maan 2‑kerroksiseen kier­rä­te­tyis­tä vesi­pul­lois­ta val­mis­tet­tuun Mic­ro Stretch mik­ro­kui­tu­kan­kaa­seen. Kier­rä­tet­ty 95 % Polyes­ter, 3 % Elas­taa­ni, 2 % PFTE.
— Mic­ro Stretch osuus Ult­ra Stretch omi­nai­suuk­sil­la: Jous­taa nel­jään suuntaan
— Winds­top­pe­rin sisä­puo­li ihoa vas­ten miel­lyt­tä­vää mikrofleeceä
— Vet­tä hyl­ki­vät materiaalit
— Kui­vuu nopeasti
— Siir­tää kos­teut­ta tehokkaasti
— Täyt­tää CE EN13688/13 ja UNE-EN14058/17 stan­dar­dien vaa­ti­muk­set: Hen­ki­lö­suo­jain, jon­ka läm­mö­ne­ris­tä­vyys Luok­ka 1, ja ilman läpäi­se­vyys Luok­ka 3.
— Molem­mis­ta päis­tä avoi­men tuu­bin koko­nais­pi­tuus 62 cm, jos­ta Mic­ro Stretc­hin osuus 25 cm, ja Gore Winds­top­per osuus 37 cm 

Suo­si­tel­lut vuo­de­na­jat: Tal­vi, kevät, syk­sy. Muka­vuus­suo­si­tus: ‑20 C — 0 C.

Val­mis­tus­maa Espanja.
Toi­mi­te­taan myy­mä­lä­piik­kiin lai­tet­ta­vas­sa pahvilevyssä.