Waist Tec QR työ­ase­moin­ti­vyö koko L‑XL

Tuotetunnus (SKU): 7H166DEO1CT0STD Osasto:

Kuvaus

Ergo­no­mi­nen erit­täin kevyt työ­ase­moin­ti­vyö pika­sol­jel­la, jos­sa tur­vain­di­kaat­to­ri näyt­tää luki­tuk­sen tilan. Suun­ni­tel­tu pää­syn estä­mi­seen putoa­mis­vaa­ral­li­sel­le alu­eel­le, sekä työ­ase­moin­tiin. Käy­tet­täes­sä yhdes­sä CT Work Tec 140 putoa­mis­suo­jain­ko­ko­val­jai­den kans­sa, val­jais­ta tulee nel­jän kiin­ni­tys­pis­teen työ­ase­moin­ti­val­jaat (EN 361 ja EN358). Leveä puo­li­jäyk­kä peh­mus­tus par­haan käyt­tö­mu­ka­vuu­den saavuttamiseksi.

Sivuil­la alu­mii­ni­set EN358 mukai­set kiin­ni­tys­pis­teet työ­ase­moin­tiin. Kiin­ni­tys­pis­teil­lä kak­si asen­toa: Työ­asen­to, mis­sä ne osoit­ta­vat ulos­päin ja lii­tos­köy­den kiin­nit­tä­mi­nen on help­poa. Stand By asen­to, mis­sä ne ovat tai­tet­tui­na lan­tio­vyön myö­täi­sik­si eivät­kä häi­rit­se ja mini­moi­vat sekä taker­tu­mis­ris­kin että vähen­tä­män raken­tei­den naarmuttamisriskiä.
Taka­na EN358 mukai­nen teks­tii­li­nen kiin­ni­tys­pis­te kulu­ra­joi­tus­jär­jes­tel­män lii­tos­köy­del­le. Nel­jä kiin­ni­tys­lenk­kiä työ­ka­luil­le tai muil­le varus­teil­le. Käyt­tä­jän mak­si­mi­pai­no 140 kg. CE EN358. Mak­si­mie­li­ni­kä: 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta säi­ly­tys­tä + 10 vuot­ta käyt­töä). Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Saa­ta­vil­la kak­si kokoa:
S‑M. 63–95 cm. Pai­no 480 g:7H166BCO1CT0STD
L‑XL. 73–120 cm. Pai­no 500 g: 7H166DEO1CT0STD

Lisätiedot

Paino 0,58 kg
Mitat 40 × 180 × 440 cm