Viil­to­suo­ja­kä­si­ne

EN388:2003 4342
Cat II

Kuvaus

Cut 3
Muka­va käsi­ne, jota käy­te­tään työs­ken­nel­täes­sä terä­vien tuot­tei­den kans­sa. Suo­jaa metal­li­le­vy­jen terä­vil­tä reu­noil­ta, pah­vil­ta ja vas­taa­vil­ta terä­vil­tä reu­noil­ta. Neu­lot­tu raken­ne ei sisäl­lä ikä­viä, pai­na­via sau­mo­ja. Käsi­neet myös hen­git­tä­vät hyvin ja nii­tä on muka­va käyt­tää koko pit­kän työ­vuo­ron. Käyt­tö­koh­teet: asen­nus­työt, auto­teol­li­suus, metal­lin käsit­te­ly, tar­kas­tuk­set sekä pakkaaminen.

Hyvä kes­tä­vyys ja pito
PU-pinnoite
Sau­ma­ton, neu­lot­tu rakenne
Hyvä sormituntuma
Mate­ri­aa­lit: Nylon, PE/Polyeteeni, PU/Polyuretaani, Spandex™

EN388:2003 4342
Cat II

Koot 7–11
Pak­kaus­koot 6/120pr