Ver­tical Access Kit 10m S‑M

Tuotetunnus (SKU): KWS011BC010CTST Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­mis putoa­mis­suo­jain­pak­kaus 10 m köy­del­lä. Suun­ni­tel­tu tik­kail­la sekä muis­sa raken­teis­sa pys­ty­suo­raan liikkumiseen.

Peh­mus­te­tuis­sa val­jais­sa putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män EN361 kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja seläs­sä. Kak­si varus­te­lenk­kiä työ­ka­luil­le ja muil­le varus­teil­le. Val­jai­ta voi­daan käyt­tää myös ilman ase­moin­ti­vyö­tä, jol­loin saa­daan poik­keuk­sel­li­sen kevyt varustekokonaisuus.

Putoa­mi­sen pysäyt­tä­väs­sä EN353‑2 köy­des­sä ole­va ei-irro­tet­ta­va tar­rain liik­kuu molem­piin suun­tiin köy­des­sä seu­ra­ten käyt­tä­jää ilman tar­vet­ta kos­kea lait­tee­seen. Lai­te voi­daan manu­aa­li­ses­ti pysäyt­tää halut­tuun koh­taan köyttä.

Teräs­sul­ku­ren­kaas­sa sileä Catch-free port­ti ruu­vi­lu­ki­tuk­sel­la ja kor­roo­sio­nes­to­pin­noi­tus. EN354 ja EN795 mukai­ses­sa ank­ku­ri­nau­has­sa suu­ri 35 kN mur­to­lu­juus. Toi­mi­te­taan kan­to­len­kil­li­ses­sä säilytyspussissa.

Sisäl­tää seu­raa­vat Clim­bing Tech­no­lo­gy varusteet:
Work Tec putoa­mis­suo­jain­ko­ko­val­jaat S‑M tai L‑XL
SKT Life­li­ne 10 m punot­tu 14 mm köy­si putoa­mi­sen pysäyt­tä­väl­lä köy­si­tar­rai­mel­la ja 20 cm lii­tos­hih­nal­la sekä teräk­si­sel­lä lukkosulkurenkaalla
Pil­lar Steel SG luk­ko­sul­ku­ren­gas terästä
Web Ankor 35 kN ank­ku­ri­nau­ha­lenk­ki 160 cm
Car­ry Bag — kul­je­tus­pus­si tunnistetietoikkunalla

Mak­si­mie­li­ni­kä: Kui­tu­tuot­teet 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­lio­sat rajoit­ta­ma­ton. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Teol­li­suus­työ­työ­kou­lu­tus 3 h. Tuo­te­koo­di: KKTET1 (Säh­kön­ro 6313604).

Lisätiedot

Paino 3,35 kg