Under­hel­met solid black L‑XL

Tuotetunnus (SKU): 120234.999.30.00 Osasto:

Kuvaus

Ohut ja erit­täin elas­ti­nen kypä­rä­na­lus­pi­po työ­käyt­töön ja tak­ti­siin oloi­hin. Mukau­tuu täy­del­li­ses­ti pään muo­to­jen mukaan. Suun­ni­tel­tu kevää­seen, kesään ja alkusyk­syyn, sekä sisä­käyt­töön, mis­sä halu­taan teho­kas­ta kos­teu­den­siir­toa, ehkäis­tä hiki­pi­sa­roi­den valu­mi­nen sil­miin ja paran­taa hygie­ni­aa. Sovel­tuu syket­tä­kin nos­tat­ta­viin työ­teh­tä­viin, sekä olo­suh­tei­siin mis­sä kypä­rät ovat yhteiskäytössä.

Tek­ni­set tiedot:
— Saa­ta­vil­la kak­si kokoa: S‑M sekä L‑XL
— Pai­no vain 15 g.
— Mate­ri­aa­li: Fastwick Ext­ra Plus, jon­ka kudot­tu verk­ko­mai­nen eri­kois­ra­ken­ne tar­jo­aa käyt­tö­mu­ka­vuut­ta myös voi­ma­kas­ta hikoi­lua syn­nyt­tä­vis­sä töis­sä. 94 % Polyes­ter, 6 % Elastaani
— Ommel­lut sau­mat ovat täy­sin lit­teät mini­moi­den kypä­rän alla käy­tet­täes­sä sekä ihoon koh­dis­tu­van han­kauk­sen että liik­ku­mi­sen päässä
— Erin­omai­nen ilmanläpäisykyky
— Erin­omai­set kosteudensiirto-ominaisuudet
— Kui­vuu nopeasti
— Mate­ri­aa­li ehkäi­see haju­jen muodostumista
— Sil­ver+ antibakteeriominaisuudet
— Ser­ti­fioin­ti: EAC

Suo­si­tel­lut vuo­de­na­jat: Kevät, kesä, syksy.
Val­mis­tus­maa Espanja.

Lisätiedot

Väri

Musta

Koko

L-XL