Umpi­haa­la­ri Hi-Vis AFAS

EN 471:2003+A1:2007 luokka 3
EN 531:1995 A B1 C1
EN 1149-5
EN ISO 13688:2013
Koot 46-64

Osasto:

Kuvaus

Atex 6833
Huo­mio­vä­ri­nen, palo­suo­jat­tu ja antis­taat­ti­nen umpi­haa­la­ri. Täs­sä tuot­tees­sa yhdis­ty­vät näky­vän vaat­teen vaa­ti­muk­set, palo­suo­ja­tun vaat­teen vaa­ti­muk­set sekä antis­taat­ti­sel­le vaat­teel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set.
Fluo­ri­soi­va kel­tai­nen väri näkyy kau­as päi­vän­va­los­sa ja hämä­räs­sä. Hei­jas­tin­nau­hat anta­vat käyt­tä­jäl­leen tur­van pimeän aikaan.
Kor­kea pys­ty­kau­lus
Läpäl­li­set rin­ta­tas­kut
Mat­ka­pu­he­lin­tas­ku ja kynä­tas­kut
Nimi­kort­ti­tas­ku
Etu­viis­to­tas­kut, jois­ta pää­sy haa­la­rin sisä­puo­lel­le
Veto­ket­jusul­jen­ta suo­ja­lis­tal­la
Sää­det­tä­vät hihat
Pol­vi­suo­jus­tas­kut
Vyö­len­kit

Mate­ri­aa­lit:
Hi-Vis kan­gas: 75% puuvilla/24% polyesteri/1% antis­taat­ti­nen
Kan­gas: 80% puuvilla/19% polyesteri/1% antis­taat­ti­nen

Tuo­te on ser­ti­fioi­tu seu­raa­viin luok­kiin:
EN 471:2003+A1:2007 näky­vä vaa­te­tus luok­ka 3
EN 531:1995 A B1 C1 kuu­muu­del­ta ja tulel­ta suo­jaa­va vaa­te­tus
EN 1149–5 varaus­ta pur­ka­va ja/ tai joh­ta­va vaa­te­tus
EN ISO 13688:2013 suo­ja­vaat­teen ylei­set vaa­ti­muk­set

Tuo­te täyt­tää seu­raa­vat ser­ti­fi­kaa­tit:
EN ISO 20471:2013 näky­vä vaa­te­tus luok­ka 3
EN ISO 11612:2008 kuu­muu­del­ta ja tulel­ta suo­jaa­va vaa­te­tus
EN 1149–5 varaus­ta pur­ka­va ja/ tai joh­ta­va vaa­te­tus
EN ISO 13688:2013 suo­ja­vaat­teen ylei­set vaa­ti­muk­set

Mate­ri­aa­lit täyt­tä­vät seu­raa­vat ser­ti­fi­kaa­tit:
EN ISO 20471 luok­ka 3
EN ISO 11611
EN ISO 14116
EN ISO 11612
EN 61482–1‑2 BOX TEST CLASS 1
EN 1149–3
EN 1149–5

Koot 46–64