Try­on suo­ja­la­sit kirkas

Tuotetunnus (SKU): TRYOPSI Osasto:

Kuvaus

Optii­kal­taan kor­kea­luok­kai­set suo­ja­la­sit kirk­kail­la PLA­TI­NUM-pin­noi­te­tuil­la lins­seil­lä työ­käyt­töön. Näis­sä laseis­sa yhdis­ty­vät tyy­li, inno­vaa­tiot ja kat­ta­va suo­jaus. FLEX 160° ‑san­ka­ra­ken­ne: San­gat avau­tu­vat yli nor­maa­lin auki-asen­non, joten pää­hän lait­ta­mi­nen ja pois otta­mi­nen on help­poa ja lasit istu­vat myös leve­ään pää­hän. Sää­det­tä­vä ja luis­ta­ma­ton nenä­sil­ta mah­dol­lis­taa mukaut­ta­mi­sen kas­vo­jen muo­toi­hin ja täy­del­li­sen istu­vuu­den. San­gois­sa pitä­vän otteen tar­joa­vat TPR-sisä­pin­nat. Kaa­re­van muo­toi­lun ansios­ta lasit suo­jaa­vat sil­miä tehokkaasti.

Suo­jaa sil­miä UV-säteil­tä häi­rit­se­mät­tä värie­rot­te­lu­ky­kyä, sekä mata­laer­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta ris­keil­tä (6 mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa toi­min­ta­te­hoa, tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin olosuhteisiin
Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1.2 1 FT KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170, EAC
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %
San­gat: Poly­kar­bo­naat­ti + TPR (Ther­mo Plas­tic Rubber)
Lins­si: Poly­kar­bo­naat­tia. Pak­suus 2,2 mm
Kaa­re­vuus­luok­ka: 8
Pai­no: 24 g

Saa­ta­vil­la seu­raa­vat lisävarusteet:
RUSH­KITS: Pääpanta

Lisätiedot

Paino 0,036 kg