Try­on OTG suo­ja­la­sit kirkas

Tuotetunnus (SKU): TRYOTGPSI Osasto:

Kuvaus

Optii­kal­taan kor­kea­luok­kai­set OTG (Over-The-Glas­ses, On-The-Go) suo­ja­la­sit kirk­kaal­la lins­sil­lä työ­käyt­töön ja vie­rai­li­joil­le. Moder­ni design on suun­ni­tel­tu sil­mä­la­sien pääl­lä käy­tet­tä­vik­si ja tar­joa­maan kat­ta­van suo­jaa­vuu­den myös ylhääl­tä, alhaal­ta ja sivuil­ta. Ylhääl­lä peh­meä TPR-kehys paran­taa käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Etäi­syy­del­tään sää­det­tä­vät kak­sois­ma­te­ri­aa­li­san­gat teke­vät laseis­ta istu­vat kai­ken kokoi­siin päi­hin ja ne myös pysy­vät pääs­sä kai­ken­lai­sis­sa työ­asen­nois­sa. San­gois­sa FLEX-raken­ne, jon­ka ansios­ta ne aukea­vat perä­ti 160-astet­ta. PLA­TI­NUM-pin­noi­tet­tu täy­sin huur­tu­ma­ton ja naar­muun­tu­mis­ta ehkäi­se­vä linssi.

Suo­jaa sil­miä UV-säteil­tä häi­rit­se­mät­tä värie­rot­te­lu­ky­kyä, sekä mata­laer­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta ris­keil­tä (6 mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa toi­min­ta­te­hoa, tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin olosuhteisiin

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1.2 1 FT KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170, EAC
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %
San­gat: Poly­kar­bo­naat­ti + TPR (Ther­mo Plas­tic Rubber)
Lins­si: Poly­kar­bo­naat­tia. Pak­suus 2,2 mm
Kaa­re­vuus­luok­ka: 4
Pai­no: 40 g

Lisätiedot

Paino 0,084 kg