0 kohdetta

Tri­pod DB-A1 Kolmijalka

Tuotetunnus (SKU): 41-53 Osasto:

Kuvaus

Nopeas­ti kasat­ta­va run­saas­ti työs­ken­te­ly­ti­laa tar­joa­va kol­mi­jal­ka säi­liö­työ­hön ja vas­taa­viin olo­suh­tei­siin, jois­sa hen­ki­lö tar­vit­see nos­taa tai las­kea, tai pysäyt­tää käyt­tä­jän putoa­mi­nen. Inno­va­tii­vi­set kak­sia­sen­toi­set kumi­tas­sut: vaa­ka­suo­ra asen­to kovil­le ja tii­viil­le alus­toil­le ja pys­ty­suo­ra, kär­jel­lään sei­so­va asen­to peh­meil­le alus­toil­le (mah­dol­lis­taa tehok­kaan käy­tön mm. nur­mi­kol­la). Jalat ava­taan ja luki­taan ker­ral­la ylä­pään pika­mut­te­ril­la sekun­neis­sa käyt­tö­kun­toon. Teles­koop­pi­ja­lat vede­tään sopi­vaan pituu­teen ja luki­taan integroi­duil­la sok­ka­ta­peil­la. Tämä mal­li ei vaa­di ket­tin­ke­jä tms. jal­ko­jen väliin. 

Suun­ni­tel­tu hen­ki­lö­suo­jain­käy­tös­sä max. kah­den hen­gen kuor­mal­le. Ylä­pääs­tä kak­si eril­lis­tä ank­ku­ri­pis­tet­tä. Jokai­nen jal­ka voi­daan sää­tää erik­seen. Sää­det­tä­vä kor­keus 1,54–2,46 m. Asen­nusa­lu­een hal­kai­si­ja vali­tun kor­keu­den mukaan 1,06 m — 1,87 m.
Kevyt alu­mii­ni­ra­ken­ne. Pai­no 19 kg. Kor­roo­sio­suo­jat­tu pin­ta. Jal­ka­tan­gon koko 46 mm x 46 mm. Mitat kul­je­tus­a­sen­nos­sa: 160 cm x 20 cm x 20 cm.
DIN CE EN 795 Luok­ka B. 

Kol­mi­jal­kaan saa­ta­vis­sa run­saas­ti eri lisä­va­rus­tei­ta, mm:
Tri­pod Bag kul­je­tus­kas­si Ikar kol­mi­ja­lal­le (40–58)
Hen­ki­lö­vins­si PLW (41-PLW)
Taak­ka­vins­si ALKO 901 (41-Z7)
Vins­sin pika­kiin­ni­ke ALKO&PLW (41–54/DWS)
Deflec­tion ohjaus­tal­ja­pyö­rä yksit­täi­sel­le vai­je­ril­le (41-Z20) (Mikä­li kol­mi­jal­kaan kiin­ni­te­tään sekä taak­ka­vins­si että HRA tur­va­tar­rain, niin näi­tä tar­vi­taan aina 2 kpl)
HRA kelau­tu­va tur­va­tar­rain 12 m vai­je­ril­la ja pelas­tus­kam­mel­la (41-HRA 12)
HRA kelau­tu­va tur­va­tar­rain 18 m vai­je­ril­la ja pelas­tus­kam­mel­la (41-HRA 18)
HRA kelau­tu­va tur­va­tar­rain 24 m vai­je­ril­la ja pelas­tus­kam­mel­la (41-HRA 24)
Kiin­ni­ke max.30 m HRAl­le (41–54/9,5–30)
HRA kelau­tu­va tur­va­tar­rain 42 m vai­je­ril­la ja pelas­tus­kam­mel­la (41-HRA 42)
Kiin­ni­ke 42m HRAl­le (41–54/D42)
HRA kelau­tu­va tur­va­tar­rain 65 m vai­je­ril­la ja pelas­tus­kam­mel­la (41-HRA 65)
Kiin­ni­ke 60m HRAl­le (41–54/D62)

Kuvas­sa ole­vat lisä­va­rus­teet ei sis. toimitukseen.

Lisätiedot

Paino 19 kg
Mitat 200 × 200 × 1700 cm