Ther­mo­net BUFF solid yellow

Tuotetunnus (SKU): 115559.117.10.00 Osasto:

Kuvaus

Put­ki­mal­li­nen BUFF Pro­fes­sio­nal moni­käyt­tö­pää­hi­ne. Ther­mo­net on suun­ni­tel­tu työ­käyt­töön ulkoil­mao­lo­suh­tei­siin. Moder­ni koko­nai­suus, jos­sa yhdis­ty­vät läm­pi­myys ja keveys. Yksi mal­lis­ton suo­si­tuim­mis­ta tuotteista.

Käyt­tö­ta­vat: Lukui­sia eri tapo­ja esim. pipo­na, kau­lu­ri­na, kypä­rän alus­hup­pu­na, mas­ki­na, balakla­va­na, pää­pan­ta­na, sidot­tu­na useil­la eri tavoil­la jne.

Tek­ni­set tiedot:
— Suo­jaa pää­tä ja kau­laa kyl­mis­sä ulkoilmaolosuhteissa
— Mate­ri­aa­li: Pri­ma­Loft Ther­mo­net 225 g/m2, joka on 4‑kertaa läm­pi­mäm­pi kuin taval­li­nen mik­ro­kui­tu. Kui­duis­ta 70 % kier­rä­tet­tyä materiaalia.
— Hydro­fo­bi­nen raken­ne: Erin­omai­nen hen­git­tä­vyys ja kos­teu­den­siir­to­ky­ky, ja pitää sil­ti läm­mön sisällä
— Nyp­pyyn­ty­mä­tön ja taker­tu­ma­ton pinta
— Hygiee­ni­syys­kä­sit­te­ly, joka pitää mate­ri­aa­lin puh­taa­na pidem­pään ja tor­juu haju­jen muodostumista
— 100 % sau­ma­ton raken­ne, jos­sa ei ole mitään han­kaa­via tai hier­tä­viä kohtia
— Kui­vu­mi­sai­ka 45 min
— Molem­mis­ta päis­tä avoi­men tuu­bin pituus 52 cm

Suo­si­tel­lut vuo­de­na­jat: Tal­vi, kevät, syk­sy. Muka­vuus­suo­si­tus: ‑10 C — +10 C.

Val­mis­tus­maa Espanja.
Toi­mi­te­taan myy­mä­lä­piik­kiin lai­tet­ta­vas­sa pahvilevyssä.