Superblast Pla­ti­num

Tuotetunnus (SKU): SUPBLAPSIP Osasto:

Kuvaus

Naa­mio­mal­li­nen tuu­le­tet­tu sil­mien­suo­jain kirk­kaal­la PLA­TI­NUM-pin­noi­te­tul­la poly­kar­bo­naat­ti­lins­sil­lä työ­käyt­töön. Sovel­tuu myös puo­li­naa­ma­ri­mal­lis­ten hen­gi­tys­ten­suo­jain­ten kans­sa käy­tet­tä­väk­si. Tar­jo­aa poik­keuk­sel­li­sen laa­jan kat­se­lu­ken­tän. Sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si myös sil­mä­la­sien pääl­lä, ja kehyk­ses­sä on läpi­vien­ti­hah­lot omien sil­mä­la­sien san­goil­le sovel­tuen ohi­moi­den koh­dal­la jopa 12 mm kor­keil­le san­goil­le. Voi­daan käyt­tää mas­kin tavoin tai koko­kas­vo­suo­juk­se­na kun varus­te­taan Superblast Visor kas­vo­jen­suo­jain­osal­la (SUPBLV. Ei sis).

Suo­jaa sil­miä sulal­ta metal­li­rois­keel­ta ja kuu­mil­ta kap­pa­leil­ta, kemi­kaa­li­pi­sa­roil­ta, kar­keal­ta pölyl­tä (>5 mik­ro­nia), UV-säteil­tä häi­rit­se­mät­tä värie­rot­te­lu­ky­kyä sekä kes­kie­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta ris­keil­tä (6 mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 120 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa. Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa työ­te­hoa, työ­tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin töihin

Tek­ni­set tiedot:
— Yli­vuo­to­ka­na­va nesteille
— Sää­det­tä­vä pääpanta
— Pal­lo­ni­ve­löi­ty pää­pan­nan kiin­ni­tys hel­pot­taa käsittelyä
— Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sin pak­suus 2,0 mm.
— Kehys: Sini­nen TPR (Ther­mo Plas­tic Rub­ber), tuuletettu
— Pää­pan­ta: Nylon
— Pai­no 110 g

Kehys­mer­kin­tä: EN166 3 4 9 BT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1.2 1 9 BT KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %

Toi­mi­tuk­seen sisältyy:
Mas­ki, pääpanta.

Saa­ta­vil­la seu­raa­vat lisävarusteet:
SUPBLV: Superblast Visor kasvojensuojain
SOSBLAST: Blast Optical Insert adap­te­ri silmälasilinsseille

Lisätiedot

Paino 0,122 kg (kilogramma)