Super Leash työ­ka­lu­hih­na 10kg

Tuotetunnus (SKU): BALS Osasto:

Kuvaus

Val­jai­siin, työ­housui­hin tai työ­ka­lu­pus­siin hel­pos­ti lii­tet­tä­vä stretch työ­ka­lu­hih­na enin­tään 10 kg pai­na­vil­le työ­ka­luil­le. Pitää työ­ka­lut tur­val­li­ses­ti lii­tet­ty­nä käyt­tä­jään. Jous­ta­van raken­teen ansios­ta hih­na ei ole työs­ken­nel­täes­sä tiel­lä. Työ­ka­lu­pääs­sä kiris­tys­lenk­ki, jol­la työ­ka­lu kiin­ni­te­tään hih­naan joko kiris­tä­mäl­lä tai lei­von­pää­sol­mul­la. Toi­ses­sa pääs­sä ruu­vi­lu­kit­tei­nen alu­mii­ni­ka­ra­bii­ni, jol­la hih­na voi­daan kiin­nit­tää ja irrot­taa nopeasti.

Pituus nor­maa­lia­sen­nos­sa: 70 cm.
Pituus veny­tet­ty­nä: 115 cm.
Kiin­ni­tet­tä­vän työ­ka­lun mak­si­mi­pai­no 10 kg: Sal­lii putoa­mis­ker­roin 2 pudot­ta­mi­sen työ­ka­lul­le (eli työ­ka­lua käy­te­tään suo­raan kiin­ni­tys­pis­teen ylä­puo­lel­la pudot­ta­mis­het­kel­lä ja se puto­aa 2x hih­nan pituu­den verran).
Pai­no 70 g.
Yhteen­so­pi­va kaik­kien Beal työ­ka­lu­pus­sien kanssa.

Tie­sit­kö, että täl­lai­nen varus­te on käy­tän­nös­sä pakol­li­nen työs­ken­nel­täes­sä putoa­mis­vaa­ral­li­sis­sa olosuhteissa?
LISÄÄ TIETOA:
Val­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­vä­li­nei­den tur­val­li­ses­ta käy­tös­tä ja tar­kas­ta­mi­ses­ta (12.6.2008/403), 4 luku: Kor­keal­la teh­tä­vän työn tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set, 31§ Köy­sien varas­sa liik­ku­mi­nen ja työs­ken­te­ly, koh­ta 4 sanoo: “Työn­te­ki­jän käyt­tä­mät työ­vä­li­neet ja muut tar­vik­keet on kiin­ni­tet­tä­vä työn­te­ki­jän tur­va­val­jai­siin tai istui­meen taik­ka ne on kiin­ni­tet­tä­vä jol­la­kin muul­la sopi­val­la tavalla”.

Lisätiedot

Paino 0,1 kg
Mitat 30 × 170 × 90 cm