Styx Fast val­jaat onesize

Tuotetunnus (SKU): BHPSTF Osasto:

Kuvaus

Kevyet ja hel­pos­ti puet­ta­vat pika­sol­jel­li­set putoa­mis­suo­jain­ko­ko­val­jaat putoa­mis­vaa­ral­li­sel­la alu­eel­la työs­ken­te­lyyn. Kiin­ni­tys­pis­teet seläs­sä ja rin­nas­sa. Peh­mus­te­tut jal­ka­len­kit lisää­vät käyt­tö­mu­ka­vuut­ta jyr­kil­lä tasoil­la toi­mies­sa ja roik­ku­mis­ti­lan­tees­sa. Sovel­tuu osak­si putoa­mi­sen pysäyt­tä­vää- tai kulun­ra­joi­tus­jär­jes­tel­mää. Yksi koko, joka sovel­tuu hyvin laa­jal­le käyt­tä­jä­kun­nal­le. Val­jaat voi­daan laa­jen­taa työ­ase­moin­ti­val­jaik­si lisää­mäl­lä Styx Belt työasemointivyö.

Peh­mus­te­pa­lat pitä­vät val­jaat hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­vas­sa muo­dos­sa ja aina val­mii­na puet­ta­vik­si. Sel­kä­puo­lel­la yksi­löin­tia­lue hen­ki­lö­koh­tai­sil­le tie­doil­le tai yri­tyk­sen nimel­le. Lisäk­si val­jas­koh­tai­nen QR-koo­di, joka mah­dol­lis­taa nopean val­jaan tun­nis­ta­mi­sen ilmai­sel­la mobii­li­so­vel­luk­sel­la sekä tehok­kaan mää­rä­ai­kais­tar­kas­ta­mi­sen. Käyt­tä­jä tai tar­kas­ta­ja voi­vat itse luo­da val­jaal­le tun­nis­teen sen sar­ja­nu­me­ron lisäk­si. Sel­kä­osas­sa myös tas­ku NFC seurantasirulle.

Väri­koo­da­tut jal­ka­len­kit aut­ta­vat hah­mot­ta­maan val­jaan muo­don ja hel­pot­ta­vat puke­mis­ta. Auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­vat sää­tö­sol­jet jal­ka­len­keis­sä ja olka­hih­nois­sa. CE EN361. Pai­no: vain 1255 g. One­size: Sovel­tuu käyt­tä­jil­le, joi­den pituus 160 — 195 cm. Rei­den ympä­rys­mit­ta: 40–80 cm. Vyö­tä­rön ympä­rys­mit­ta: 80–140 cm. Mak­si­mie­li­ni­kä: 15 vuot­ta (= 5 vuot­ta säi­ly­tys­tä + 10 vuot­ta käyttöä).

Saa­ta­vil­la seu­raa­vat lisävarusteet:
Beal Styx Belt työ­ase­moin­ti­vyö: BHPSTB
Beal NFC seu­ran­ta­si­ru: BNFC

Lisätiedot

Paino 1,3 kg
Mitat 130 × 300 × 400 cm