Spi­roll köysisuoja

Tuotetunnus (SKU): 6V82101 Osasto:

Kuvaus

Erit­täin kevyt köy­den ympä­ril­le itses­tään kie­tou­tu­va not­kea ja ohut köy­si­suo­ja. Suo­jaa köyt­tä han­kauk­sel­ta ja terä­vil­tä reu­noil­ta. Sovel­tuu vaa­ti­vaan työ­käyt­töön, pelas­tusa­lan tar­pei­siin ja sport­ti­kii­pei­lyyn. Help­po käyt­tää: Anna suo­juk­sen kie­tou­tua köy­den ympä­ril­le, ja liu’u­ta sopi­vaan koh­taan köyt­tä; suo­jus pysyy itses­tään pai­koil­laan eikä sitä tar­vit­se erik­seen kiin­nit­tää. Sovel­tuu mm. las­keu­tu­mis­köy­teen, nousu­köy­teen, ylä­köy­si­kii­pei­lyyn, jää­kii­pei­lyyn suo­jaa­maan jää­ha­kun iskuil­ta, jää­ruu­vien terä­suo­juk­sek­si ja suo­jaa­maan rep­pua jää­ruu­vien teril­tä jne.

Pituus 60 cm. Avat­tu­na leveys 10 cm. Voi­daan halut­taes­sa lei­ka­ta sak­sil­la par­hai­ten käyt­tö­koh­tee­seen sopi­vaan pituu­teen. Voi­daan säi­lyt­tää myös vyyh­di­tyn köy­den ympä­ril­lä. Pai­no 50 g. Mate­ri­aa­li kor­kean tek­no­lo­gian elas­to­mee­ri-poly­mee­ri. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 0,06 kg
Mitat 15 × 100 × 650 cm