Sphe­re koko­kas­vo­suo­jus kirkas

Tuotetunnus (SKU): SPHERPI Osasto:

Kuvaus

Laa­jan 180 asteen kat­se­lu­kul­man ja poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­van suo­jaa­vuu­den tar­joa­va moder­ni ja ergo­no­mi­nen koko­kas­vo­suo­jus työ­käyt­töön. Yhteen­so­pi­va käy­tet­tä­väk­si suo­ja­la­sien, suo­ja­mas­kien ja hen­gi­tysk­sen­suo­jai­men kans­sa. Visii­ri on help­po nos­taa ja las­kea. Sekä kor­keus että syvyys sää­det­tä­vis­sä par­haim­man mah­dol­li­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­den saa­vut­ta­mi­sek­si kai­kis­sa työtilanteissa.

Suo­jaa valo­kaa­rel­ta, sulal­ta metal­li­rois­keel­ta, kuu­mil­ta kap­pa­leil­ta, kemi­kaa­li­rois­keil­ta, UV-säteil­tä häi­rit­se­mät­tä värie­rot­te­lu­ky­kä, suu­rie­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6 mm 0,86 g metal­li­kuu­la 190 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

Kehys­mer­kin­tä: EN166 3 8 9 AT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1.2 1 8 9 AT CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170, O C M V, AS/NZS 1337.1 LIC25492
Lisäk­si: EAC ser­ti­fioi­tu Eura­asian vaa­ti­muk­sien mukaisesti
UVA/UVB suo­ja: 100 %

Visii­rin mate­ri­aa­li: Polykarbonaatti
Visii­rin mitat:
Kor­keus: 39,4 cm
Leveys: 20,5 cm
Pak­suus: 0,18 cm
Koko­nais­pai­no: 355 g

Toi­mi­tuk­seen sisältyy:
Pää­pan­ta­ko­ko­nai­suus, kehys, kir­kas visiiri.

Saa­ta­vil­la ole­vat lisä­va­rus­teet ja vaihto-osat:
FASP­HER­PI: Sphe­re vaih­to­lins­si kirkas
BAGWELD: Bagweld kul­je­tus- ja suojapussi

Suo­sit­te­lem­me visii­rin puh­dis­ta­mi­seen ja huur­tu­mi­se­nes­ton paran­ta­mi­seen käy­tet­tä­väk­si Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteita.

Lisä­tie­toa stan­dar­dien mer­kin­nöis­tä: CE EN166 stan­dar­di tar­jo­aa suo­si­tel­lut tasot sil­mien- (ja kas­vo­jen) suo­jauk­sel­le työ­käy­tös­sä. Bollé Safe­ty Sphe­re EN166 3 8 9 AT ja EN166 2C‑1.2 1 8 9 AT stan­dar­din vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä­nä: 3 = suo­jaa nes­te­mäi­sil­tä rois­kel­ta, 8 = suo­jaa oiko­su­lun aiheut­ta­mal­ta valo­kaa­rel­ta (Tes­ti­me­ne­tel­mä: Kas­vo­jen­suo­jai­meen koh­dis­te­taan max 1 sekun­nin ajak­si valo­kaa­ri (12 kA max, 380–400 V, 50 Hz) 300 mm etäi­syy­del­tä kas­vo­jen­suo­jai­mes­ta), 9 = suo­jaa metal­li­rois­keil­ta, A = suo­jaa sil­miä ja kas­vo­ja suu­ri­no­peuk­si­sen pie­nie­ner­gi­sen kap­pa­leen (6 mm / 0,86 g teräs­kuu­la) iskuil­ta nopeu­del­la 190 m/s, T = suo­jaa entä­vil­tä kap­pa­leil­ta myös äärim­mäi­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa kuu­luu, 2 = suo­jaa UV-säteil­tä, C = ei häi­rit­se värie­rot­te­lu­ky­kyä, 1.2 = kir­kas hyvin näky­vää valoa läpi­se­vä lins­si, 1 = kuu­luu par­haa­seen optiik­ka­luok­kaan, eli on suun­ni­tel­tu yhtä­jak­soi­seen pitä­ai­kai­seen­kin käyttöön.

Lisätiedot

Paino 0,568 kg