Spar­row laskeutumislaite

Tuotetunnus (SKU): 2D64600ZP0CTSTD Osastot: , ,

Kuvaus

Auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­va las­keu­tu­mis- ja var­mis­tus­lai­te työ- ja pelas­tus­käyt­töön. Mah­dol­lis­taa köyt­tä pit­kin las­keu­tu­mi­sen, työs­ken­te­lyn köy­den varas­sa roik­kuen, sekä nouse­mi­sen samaa köyt­tä pit­kin. Suun­ni­tel­tu yhden hen­ki­lön käyttöön.

Lai­te sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si 10,5 ‑11 mm hal­kai­si­jal­taan ole­vien stan­dar­dien EN1891 ja EN 892 mukais­ten ydin­köy­sien kans­sa. Avat­ta­vas­sa sivu­le­vys­sä ole­van tur­va­sal­van ansios­ta tuo­tet­ta ei tar­vit­se irrot­taa val­jaas­ta köy­den asen­ta­mi­sen aika­na. Ergo­no­mi­nen kah­va, joka tar­jo­aa tar­kan las­keu­tu­mi­sen kont­rol­loin­nin, ja kah­van auto­maat­ti­sen pysäh­dys­a­sen­non ansios­ta sidon­taa ei tar­vi­ta työs­ken­te­lyn ajak­si. Kah­van EBS tur­va­toi­min­to (Ext­raor­di­na­ry Bra­king Sys­tem) vähen­tää las­keu­tu­mis­no­peut­ta kun kah­vas­ta vede­tään lii­an lujaa, sen sijaan että nopeus nousi­si, joka vähen­tää onnet­to­muus­ris­kiä. Kyl­jes­sä integroi­tu­na esiin kään­net­tä­vä lisä­kit­ka­var­si, joka paran­taa ras­kail­la kuor­mil­la las­keu­tu­mi­sen hal­lin­taa, sekä mah­dol­lis­taa ank­ku­ri­pis­tees­tä las­ke­mi­sen ilman tar­vet­ta lisä­sul­ku­ren­kaal­le tai lisäosille.

Sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si myös osa­na tal­ja­jär­jes­tel­miä. Mak­si­mi­työ­kuor­ma 150 kg. Työ­käy­tös­sä suo­sit­te­lem­me köy­dek­si Beal Access UniCo­re 11 mm köyt­tä ja pelas­tus­käy­tös­sä Beal Hot­li­ne 11 mm köyt­tä. Ser­ti­fioi­tu ‑40 C käyt­tö­läm­pö­ti­laan asti. CE EN 341 tyyp­pi 2 luok­ka A (CT Pat­ron Plus 11 mm köy­den kans­sa), EN 12841 tyyp­pi C. Pituus 17,9 cm. Leveys 8,7 cm. Pai­no: 520 g. Tes­tat­tu yksit­täin. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoit­ta­ma­ton. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 0,599 kg (kilogramma)
Mitat 55 × 95 × 190 cm (senttimetri)