Spar­row 200R laskeutumislaite

Tuotetunnus (SKU): 2D66400WB5CTSTD Osastot: , ,

Kuvaus

Auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­va las­keu­tu­mis- ja var­mis­tus­lai­te lisä­kit­ka­jar­rul­la työ- ja pelas­tus­käyt­töön. Mah­dol­lis­taa köyt­tä pit­kin las­keu­tu­mi­sen, työs­ken­te­lyn köy­den varas­sa roik­kuen, sekä nouse­mi­sen samaa köyt­tä pit­kin. Suun­ni­tel­tu toi­mi­maan täs­mäl­li­ses­ti myös ras­kail­la kuor­mil­la, ja ihan­teel­li­nen valin­ta myös kah­den hen­ki­lön saman­ai­kai­seen las­ke­mi­seen (ylä­ank­ku­riin kiin­ni­tet­ty­nä ja ylä­hen­ki­lö las­kee saman­ai­kai­ses­ti pelas­ta­jaa ja pelas­tet­ta­vaa, tai pelas­ta­ja las­keu­tuu lait­teel­la pelas­tet­ta­van kanssa).

Lai­te sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si 11 mm hal­kai­si­jal­taan ole­vien stan­dar­dien EN1891 ja EN 892 mukais­ten ydin­köy­sien kans­sa. Avat­ta­vas­sa sivu­le­vys­sä ole­van tur­va­sal­van ansios­ta tuo­tet­ta ei tar­vit­se irrot­taa val­jaas­ta köy­den asen­ta­mi­sen aika­na. Ergo­no­mi­nen kah­va, joka tar­jo­aa tar­kan las­keu­tu­mi­sen kont­rol­loin­nin, ja kah­van auto­maat­ti­sen pysäh­dys­a­sen­non ansios­ta sidon­taa ei tar­vi­ta työs­ken­te­lyn ajak­si. Kah­van EBS tur­va­toi­min­to (Ext­raor­di­na­ry Bra­king Sys­tem) vähen­tää las­keu­tu­mis­no­peut­ta kun kah­vas­ta vede­tään lii­an lujaa, sen sijaan että nopeus nousi­si, joka vähen­tää onnet­to­muus­ris­kiä. Kyl­jes­sä integroi­tu­na esiin kään­net­tä­vä lisä­kit­ka­var­si, joka paran­taa ras­kail­la kuor­mil­la las­keu­tu­mi­sen hal­lin­taa, sekä mah­dol­lis­taa ank­ku­ri­pis­tees­tä las­ke­mi­sen ilman tar­vet­ta lisä­sul­ku­ren­kaal­le tai lisäosille.

Sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si myös osa­na tal­ja­jär­jes­tel­miä. Työ­käy­tös­sä suo­sit­te­lem­me köy­dek­si Beal Access UniCo­re 11 mm köyt­tä ja pelas­tus­käy­tös­sä Beal Hot­li­ne 11 mm köyt­tä. Ser­ti­fioi­tu ‑40 C käyt­tö­läm­pö­ti­laan asti.

CE EN 12841 tyyp­pi C — Rope Access köy­si­työs­ken­te­ly: Mak­si­mi­työ­kuor­ma 210 kg.
CE EN 341 tyyp­pi 2 luok­ka A — Rescue Descen­der las­keu­tu­mis­lai­te pelas­tus­käyt­töön: Mak­si­mi­työ­kuor­ma 200 kg (ser­ti­fioi­tu Tec-Sta­tic Pro 11 mm kans­sa), jol­la sal­lii 2 m/s las­keu­tu­mis­no­peu­den esim. paripelastamisessa.
Pai­no: 529 g. Tes­tat­tu yksit­täin. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoit­ta­ma­ton. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 0,603 kg
Mitat 55 × 95 × 190 cm