Sling 18mm 150cm punainen

Tuotetunnus (SKU): BSA18.150 Osasto:

Kuvaus

Ank­ku­ri­nau­ha­lenk­ki 18 mm leve­ää nau­haa. Pituus: 150 cm. Kulu­tus­kes­tä­vä mal­li, joka sovel­tuu työ­käy­tös­sä putoa­mis­suo­jauk­seen kor­kean­pai­kan­työs­ken­te­lys­sä sekä sport­ti­kii­pei­lyyn. Suo­si­tel­ta­va mm. tila­päi­sen ank­ku­ri­pis­teen raken­ta­mi­seen, ankkuri/varmistuspisteen saa­mi­seen hel­pom­paan paik­kaan tai ank­ku­ri­pis­teen jat­ka­mi­seen. Jokai­nen nau­ha­lenk­ki on yksi­löl­li­ses­ti sar­ja­nu­me­roi­tu, ja lisäk­si nau­has­sa on indi­kaat­to­ri­lan­ka jon­ka väri ilmoit­taa valmistusvuoden.

Täyt­tää Euroo­pan CE EN566 ja EN795 luok­ka B ja EN354 stan­dar­dien vaa­ti­muk­set ja on lisäk­si ser­ti­fioi­tu UIAA vaa­ti­muk­sien mukai­ses­ti. Mur­to­lu­juus 22 kN. Mate­ri­aa­li: Polyes­te­ri. Mak­si­mie­li­ni­kä: 15 vuot­ta (5 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyttöä).

Saa­ta­vis­sa usei­na eri värei­nä, jol­la voi­daan hel­pot­taa tun­nis­ta­mis­ta, inven­taa­ria tai sel­keyt­tää varustekokonaisuuksia.

Lisätiedot

Paino 0,6 kg
Mitat 4 × 18 × 1500 cm