Sky­fall kypä­rä valkoinen

Työkypärä 54-62cm. -40C.

Tuotetunnus (SKU): BKPS.W Osasto:

Kuvaus

Pääs­sä kai­kis­sa työ­asen­nois­sa pysy­vä suo­ja­ky­pä­rä työ­käyt­töön. Suun­ni­tel­tu teol­li­suu­den tar­pei­siin ja suo­jaa­maan kovis­sa­kin pak­ka­so­lois­sa. Moni­pis­te­hih­nas­to pitää kypä­rän pääs­sä vai­keis­sa­kin työ­asen­nois­sa ja polys­ty­ree­ni­ken­no pään pääl­lä takaa erin­omai­sen vai­men­nuk­sen iskuil­ta. Yllä­pi­to on help­poa: Sisä­puo­len muka­vuus­peh­mus­te irro­tet­ta­vis­sa ja konepestävissä.

Pään­ke­hys sää­de­tään nis­kas­sa sijait­se­val­la sää­tö­pyö­räl­lä. Laa­ja ja tark­ka sää­tö­va­ra 54 cm — 62 cm. Kypä­räs­sä ei ole työs­ken­te­lyä hait­taa­vaa, nis­kaa rasit­ta­vaa lip­paa eikä raken­tei­siin taker­tu­vaa jäykistekourua.

Tes­tat­tu suo­jaa­maan pää­tä seu­raa­vien tes­ti­me­ne­tel­mien mukaisesti:
EN397 stan­dar­din pakol­li­set vaatimukset:
5.1.1. Putoa­van yksit­täi­sen esi­neen aiheut­ta­man iskun­vai­men­nuk­sen osal­ta (5 kg 1 m korkeudelta)
5.1.2. Kypä­rään tun­keu­tu­van yksit­täi­sen esi­neen osal­ta (3 kg 60 astet­ta terä­vä teräs­kar­tio 1 m korkeudelta)
5.1.3. Lie­kin­kes­tä­vyy­den osalta
5.1.4. Leu­ka­hih­nan aukea­mi­sen osal­ta (pysyy kiin­ni 15daN nykäi­sys­tä ja auke­aa vii­meis­tään 25daN nykäisystä)
EN397 stan­dar­din vapaa­eh­toi­set vaatimukset:
5.2.1. Kyl­mis­sä läm­pö­ti­lois­sa suo­jaa­vuu­den osal­ta (-40C)
5.2.4. Sivu­pu­ris­tuk­sen suo­jan osal­ta (LD)
5.2.5. Sulan metal­li­rois­keen suo­jan osalta

Sivuil­la integroi­dut 4 kiin­ni­ket­tä otsa­va­lai­si­mil­le ja kiin­ni­tys­pis­teet kuu­lon­suo­jai­mil­le sekä sil­mien- ja kas­vo­jen­suo­jai­mil­le. Yhteen­so­pi­va mm. kaik­kien Silen­ta 733N II kiin­nik­keis­ten kuu­los­uo­jain­ten sekä Pel­tor P3E kiin­nik­keis­ten Opti­me ja X‑sarjan kuu­lon­suo­jain­ten kans­sa. Mak­si­mie­li­ni­kä 5 vuot­ta säi­ly­tys­tä + 10 vuot­ta käyt­töä = 15 vuot­ta. Kuo­ren mate­ri­aa­li: ABS. Sisä­ken­non mate­ri­aa­li: EPS. Pai­no: 430 g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisä­va­rus­teet:
BKPSV.S Beal Sky Visor sil­mien­suo­jain EN166

Lisätiedot

Paino 0,5 kg
Väri

Valk