Silium+ suo­ja­la­sit kirkas

Tuotetunnus (SKU): SILPPSI Osasto:

Kuvaus

Erit­täin kevyet PLA­TI­NUM-pin­noit­tei­set suo­ja­la­sit kirk­kail­la lins­seil­lä työ­käyt­töön. Lit­tei­den ja suo­rien san­ko­jen ansios­ta ihan­teel­li­nen mal­li käy­tet­tä­väk­si kup­pi­mal­lis­ten kuu­los­uo­jain­ten alla, moni­pis­te­hih­nas­tol­la varus­tet­tu­jen työ­ky­pä­rien hih­no­jen alla ja mm. moot­to­ri­pyö­rä­ky­pä­rien kans­sa. San­ko­jen ohuu­den ansios­ta kuu­los­uo­jain­ten vai­men­nus­ky­ky ei juu­ri­kaan heik­ke­ne ja pit­kä­ai­kai­nen­kin yhteis­käyt­tö on miel­lyt­tä­vää. Sää­det­tä­vä, luis­ta­ma­ton nenäsilta.

Suo­jaa sil­miä UV-säteil­tä hait­taa­mat­ta värie­rot­te­lu­ky­kyä ja mata­lae­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6 mm 0,86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa työ­te­hoa, työ­tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin töihin

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1.2 1 FT KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %
Pai­no: 21 g

Toi­mi­tuk­seen sisältyy:
UTEIFS: Mikrokuitusuojapussi

Lisätiedot

Paino 0,027 kg