SC2 kuu­los­uo­jai­met keltainen

Tuotetunnus (SKU): WHP00005- Osasto:

Kuvaus

Kaik­kien Kask työ­ky­pä­rien kans­sa yhteen­so­pi­vik­si ser­ti­fioi­dut mata­la­pro­fii­li­set die­lect­ric kuu­los­uo­jai­met matalan/keskitason vai­men­nusar­vol­la. Sovel­tu­vat myös mui­hin kypä­riin mis­sä on vas­taa­va­lai­nen Tyyp­pi 01 tai P3E tyyp­pi­set sivu­lo­vet. Help­po kiin­nit­tää sekä irrot­taa työ­ka­lu­va­paas­ti kai­kis­ta Kask kypä­ris­tä. Suo­si­tel­ta­va valin­ta olo­suh­tei­siin mis­sä on kes­ki­ko­va tai kova mete­li, esim. raken­nusa­lal­le, met­sä­teol­li­suu­teen, met­su­ri­käyt­töön, tuo­tan­to­lai­tok­siin, maa­ta­lou­teen jne. Yleis­pä­te­vä mal­li kat­taen val­tao­san ylei­sim­mis­tä kuu­los­uo­jaus­tar­peis­ta. Paras valin­ta olo­suh­tei­siin mis­sä mete­li on korkeataajuuksista.

Zenith ‑sar­ja: Kiin­nit­tä­mi­nen tapah­tuu suo­raan kypä­rän sivu­ko­loi­hin. Vai­men­nusar­vo SNR 28.
Plas­ma ‑sar­ja: Kypä­rä tulee varus­taa ensin Plas­ma kuu­los­uo­jai­na­dap­te­reil­la WAC00003‑, joi­hin kuu­los­uo­jai­met kiin­ni­te­tään. Vai­men­nusar­vo SNR 29.

Suo­si­tel­ta­va mal­li myös säh­kö­töi­hin Kask Zenith BA, Zenith, Zenith HI VIZ, Zenith XL ja Zenith XL HI VIZ kypä­rien kanssa.

Kol­me asen­toa: työs­ken­te­ly (=kor­vien ympä­ril­lä tii­viis­ti), lepoa­sen­to (=kor­vien koh­dal­la irti kor­vis­ta) ja kul­je­tus­a­sen­to (=kään­net­ty­nä kypä­rän pääl­le tai nis­kaan). Teles­koop­pi­nen pituu­den­sää­tö. Kom­pak­ti, kes­tä­vä raken­ne. Peh­meät hel­pos­ti vaih­det­ta­vat tii­vis­te­ren­kaat. Koko­nais­pai­no 293 g (271 g pari + kiin­nik­keet). Väri: mus­ta kel­tai­sel­la reu­nuk­sel­la joka ilmoit­taa vai­men­nus­ta­son. CE EN 352–2 ja ANSI. SNR 29 dB. H=31, M=27, L=19. Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Kypä­rä­kiin­nik­kei­den ala­lai­das­sa on käy­tä­vät, joi­hin saa­daan liu’utettua Kask Plas­ma Mesh Visor Car­rier (WVI00005-) koko­kas­vo­suo­jain­ten ylä­ke­hyk­sen var­ret. Tämä tar­jo­aa hel­pon ja kat­ta­van sil­mien- ja kas­vo­jen­suo­jauk­sen samal­la kun kuu­los­uo­jai­met ovat asennettuina.

Yhteen­so­pi­vat Kask työkypärät:
Kaik­ki Zenith ja Plas­ma ‑sar­jo­jen mal­lit ja versiot.