Säi­liö­työ­pak­kaus Spar­row 10m

Tuotetunnus (SKU): AS-10S Osasto:

Kuvaus

Säi­liö­työs­ken­te­lyyn, ahtai­siin tiloi­hin ja mui­hin vas­taa­viin olo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu val­mis­pak­kaus, jos­sa itses­tään luk­kiu­tu­va 4:1 nos­to­tal­ja­ko­ko­nai­suus sekä las­keu­tu­mis­lai­te, joi­den avul­la työ­pa­ri voi­daan hal­li­tus­ti las­kea työ­koh­tee­seen ja nos­taa takaisin.

Sovel­tuu myös sii­loi­hin, kai­voi­hin jne. Suun­ni­te­tu kemian­teol­li­suu­den, elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den, meri­teol­li­suu­den ja meren­ku­lun, vesi­huol­lon jne. tar­peet huomioiden.
Tal­jaus­ko­ko­nai­suu­den käyt­tö­kel­poi­nen koko­nais­pi­tuus kol­mi­ja­lan kans­sa käy­tet­täes­sä 10 m. Rajoi­te­tuis­sa olo­suh­teis­sa voi­daan käyt­tää myös 12 m asti.

Pak­kaus­ta ope­roi­val­la käyt­tä­jäl­lä tulee olla pääl­lään työ­ase­moin­ti­val­jaat (esim. CT Axess QR).

Sisäl­tää seu­raa­vat CT — Clim­bing Tech­no­lo­gy ja Beal varusteet:
1 kpl: CT Spar­row laskeutumislaite
1 kpl: CT Up Lock luk­kiu­tu­va tuplataljapyörä
1 kpl: CT Up Roll tuplataljapyörä
4 kpl: CT Pil­lar Pro TG alu­mii­ni­sul­ku­ren­gas Triplex auto­maat­ti­lu­ki­tuk­sel­la ja sileäl­lä Catch-free portilla
1 kpl: Beal Industrie 11 mm 50 m köy­si päätylenkillä
1 kpl: CT Car­rier 18 L köysireppu
1 kpl: SmartS­to­re säi­ly­tys- ja kuljetuslaatikko

Mak­si­mie­li­ni­kä: Köy­si 15 vuot­ta (= 5 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­li­tuot­teet rajoit­ta­ma­ton. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Säi­liö­työ­kou­lu­tus perus 3 h. Tuo­te­koo­di: VD6920BT (Snro 6414495)

Saa­ta­vis­sa tilauk­ses­ta myös muil­la köysipituuksilla.

Suo­sit­te­lem­me täy­den­tä­mään pak­kaus­ta seu­raa­vil­la varusteilla:
CT Fast Ankor sää­det­tä­vä ank­ku­ri­nau­ha 20–150cm. Tuo­te­koo­di 7W130.
CT Axess QR työ­ase­moin­ti­val­jaat. Tuo­te­koo­di 7H170.
— Ikar DB-A3 kol­mi­jal­ka. Tuo­te­koo­di 41–49
Lisäk­si, kun säi­liös­sä ei ole tik­kai­ta tai mui­ta raken­tei­ta, ja ollaan roik­ku­mis­ti­lan­tees­sa tämän pak­kauk­sen varus­tei­den varas­sa, tulee ala­mies olla var­mis­tet­tu­na lisäk­si putoa­mi­sen pysäyt­tä­väl­lä jär­jes­tel­mäl­lä: Tähän suo­si­tel­ta­via varus­tei­ta ovat mm. CT Easy Speed putoa­mi­sen pysäyt­tä­vä köy­si­tar­rain tar­vik­kei­neen, tai Ikar HRA kelau­tu­va tur­va­tar­rain pelas­tus­vins­sil­lä. Kysy nii­hin tar­vit­ta­vis­ta osis­ta myyjältäsi.

Lisätiedot

Paino 6,947 kg (kilogramma)
Mitat 310 × 300 × 400 cm (senttimetri)