Quick Roll nousu­kah­va oikea

Tuotetunnus (SKU): 2D663DJWBCT0STD Osasto:

Kuvaus

Ergo­no­mi­nen oikean käden nousu­kah­va integroi­dul­la ohjaus­tal­ja­pyö­räl­lä, joka sovel­tuu köyt­tä pit­kin nouse­mi­seen, köy­den sää­tä­mi­seen, veto­kah­vak­si tila­päi­siin tal­ja­jär­jes­tel­miin jne. Tal­ja­pyö­rän ansios­ta käy­tet­täes­sä yhdes­sä auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­van las­keu­tu­mis­lait­teen kans­sa (esim. CT Spar­row) tulee nouse­mi­ses­ta erit­täin teho­kas­ta ja nope­aa. Tal­ja­pyö­räs­sä jousi­tet­tu port­ti, joka pitää köy­den pai­koil­laan. Sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si 8–13 mm hal­kai­si­jal­taan ole­vien stan­dar­dien EN1891 ja EN 892 mukais­ten ydin­köy­sien kans­sa. Mak­si­mi työ­kuor­ma 140 kg. CT:n paten­toi­ma Anti-Jam sul­ku­me­ka­nis­mi, jos­sa peu­ka­lol­la nap­pia pai­na­mal­la pys­tyy avaa­maan sal­van myös pie­nen kuor­mi­tuk­sen alai­se­na, sol­mus­sa kiin­ni, ja las­keu­tu­maan köy­des­sä lyhyi­tä matkoja.

Hyvin kor­roo­sio­ta ja erin­omai­ses­ti kulu­tus­ta kes­tä­vä teräk­si­nen tar­rain­sal­pa, jon­ka kes­kel­lä kol­min­ker­tai­nen puh­dis­tusa­lue­ko­ko­nai­suus tavan­omai­seen ver­rat­tu­na, joka vähen­tää lumen, jään ja lian tart­tu­mis­ta ja tekee nouse­mi­ses­ta tehok­kaam­paa. Tar­rain­pii­kit muo­dos­ta­vat vähän kit­kaa, jol­loin köyt­tä nouse­mi­nen hel­pot­tuu eri­tyi­ses­ti parin ensim­mäi­sen met­rin aika­na. Sal­pa voi­daan ava­ta hel­pos­ti käsi­neet­kin kädes­sä, joka koh­das­sa köyt­tä. Ergo­no­mi­nen injek­toi­tu käden­si­ja, jos­sa sor­mi­tu­ki, joka estää kät­tä luis­ta­mas­ta kah­vas­sa: mah­dol­lis­taa tehok­kaam­man nouse­mi­sen ja vie vähem­män voi­mia. Ylä­osas­sa kiin­ni­tys­pis­te sul­ku­ren­kaal­le, jota voi­daan hyö­dyn­tää tal­jo­jen raken­ta­mi­ses­sa tai käyt­tää köy­den ohjaa­mi­seen ja var­mis­ta­maan että nousu­kah­va pysyy köy­des­sä. Alao­sas­sa kiin­ni­tys­pis­teet esim. CT Foot Loop jal­ka­len­kil­le (7W124) ja Ypsi­lon lii­tos­köy­del­le (7W129). Suo­sit­te­lem­me jal­ka­len­kin puo­li­kiin­te­ään kiin­nit­tä­mi­seen CT Q‑Link 07 ruu­vi­kiin­ni­ket­tä (3Q821) ja lii­tos­köy­den kiin­nit­tä­mi­seen CT Pil­lar Prio TG luk­ko­sul­ku­ren­gas­ta (2C398), ei sis. toimitukseen.

Väri: Oranssi/musta. CE EN567, EN12841 tyyp­pi B ja UIAA. Lait­teen mur­to­lu­juus 20 kN. Suu­rin sal­lit­tu putoa­mis­ker­roin: 1. Pituus 18,9 cm. Leveys 9,3 cm. Pai­no: 255 g. Ohjaus­tal­ja­pyö­rän mak­si­mi työ­kuor­ma 2 kN (=2 x 1 kN). Val­mis­tus­maa Ita­lia. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoittamaton.

HUOM! Lait­teen kyl­jes­sä ole­va ohjaus­tal­ja­pyö­rä EI ole hen­ki­lö­suo­jain, ja sitä ei saa käyt­tää mihin­kään muu­hun käyt­tö­tar­koi­tuk­seen kuin käyt­tö­oh­jeis­sa kuvat­tu­jen tek­nii­koi­den hyö­dyn­tä­mi­seen köy­den ohjaa­mi­ses­sa. Sitä ei myös­kään saa käyt­tää esim. taak­ko­jen taljaamiseen.

Lisätiedot

Paino 0,291 kg
Mitat 50 × 105 × 190 cm