Plas­ma Full Face Visor kirkas

Tuotetunnus (SKU): WVI00003-500 Osasto:

Kuvaus

Kir­kas kevyt koko­kas­vo­suo­jain ja työ­ka­lu­va­paas­ti käy­tet­tä­vät kiin­ni­ke­ruu­vit suo­jai­men kiin­nit­tä­mi­sek­si Kask Plas­ma ‑sar­jan työ­ky­pä­riin. Pano­raa­ma­nä­ky­män tar­joa­va mal­li on suun­ni­tel­tu käy­tet­tä­väk­si myös omien sil­mä­la­sien päällä.

Täyt­tää CE EN 166 luok­ka 2 BT KN stan­dar­din vaa­ti­muk­set: Ulko­puo­lel­la luok­ka K naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te ja sisä­puo­lel­la luok­ka N huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te. Opti­nen luok­ka 2: Sovel­tuu satun­nai­seen käyt­töön. Suo­jaa sil­miä ja kas­vo­ja kes­kie­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 120 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa (-30 °C — +55 °C).

Kak­si asen­toa: Nos­tet­tu­na kypä­rän pääl­le kul­je­tus­a­sen­toon sekä las­ket­tu­na alas sil­mien eteen työ­asen­toon. Ylä­reu­nas­sa kumi­reu­nus ehkäi­see vesi­pi­sa­roi­den valu­mis­ta kas­voil­le, ja ala­reu­nuk­sen pyö­reä vii­meis­te­ly tekee käy­tös­tä miellyttävää.

Pai­no 120 g. Mate­ri­aa­li: Poly­kar­bo­naat­ti. Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuot­ta. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Val­mis­tus­maa Italia.

Yhteen­so­pi­vuus Kask työkypäriin:
Plas­ma AQ
Plas­ma HI VIZ
Superplas­ma PL
Superplas­ma PL HI VIZ
Helitalk
HP (High Performance)
HP CRI

Suo­sit­te­lem­me seu­raa­via tuot­tei­ta Full Face Viso­rin kans­sa käytettäväksi:
— Hel­met Bag kypä­rä­pus­si (WAC00026-)
— Bollé Safe­ty B‑Clean Puh­dis­tus­lii­na esi­kos­tu­tet­tu, tuo­te­koo­di B100 (Snro 6336034)
— Bollé Safe­ty Anti-Fog Kit huur­tu­mi­se­nes­to­suih­ke, tuo­te­koo­di B200 (Snro 6336038)

Saa­ta­vil­la seu­raa­vat varaosat:
Plas­ma Visor kypä­rä­kiin­ni­ke­sar­ja (WAC00005-)

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus (205/2009) raken­nus­työn tur­val­li­suu­des­ta, 13 luku 71§: “Raken­nus­työ­maal­la on käy­tet­tä­vä suo­ja­ky­pä­rää. Tar­vit­taes­sa kypä­rä on varus­tet­ta­va alus­hu­pul­la. Raken­nus­työs­sä on käy­tet­tä­vä työn ja työ­olo­suh­tei­den edel­lyt­tä­mää hen­ki­lö­koh­tais­ta sil­mien suo­jaus­ta. Työ­nan­ta­jan on annet­ta­va työn­te­ki­jöil­le käyt­töön suo­ja­la­sit niis­sä töis­sä, jois­sa on mer­kit­tä­vä silmätapaturmanvaara.”