Pilot suo­ja­mas­ki kirkas

Tuotetunnus (SKU): PILOPSI Osasto:

Kuvaus

Pano­raa­ma­nä­ky­män tar­joa­va tuu­le­tet­tu suo­ja­mas­ki kirk­kaal­la lins­sil­lä työ­käyt­töön. Muo­toon valet­tu kehys on hyvin istu­va, tar­jo­aa tehok­kaan tuu­le­tuk­sen ylä­lai­das­ta ja sen alla voi­daan käyt­tää sil­mä­la­se­ja. Ala­lai­das­sa tyh­jen­nys­rän­nit. TPR (Ther­mo Plas­tic Rub­ber) tii­vis­te on jous­ta­va ja mukau­tuu täy­del­li­ses­ti kas­vo­jen muo­to­jen mukaan tii­viik­si. PLA­TI­NUM-pin­noi­tet­tu huur­tu­ma­ton polykarbonaattilinssi.

Suo­jaa sil­miä kemi­kaa­li­pi­sa­roil­ta, kar­keal­ta pölyl­tä, kuu­muu­del­ta, kuu­mil­ta len­tä­vil­tä kap­pa­leil­ta, sulal­ta metal­li­rois­keel­ta, UV-säteil­tä häi­rit­se­mät­tä värie­rot­te­lu­ky­kyä ja kes­kie­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 120 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muo­dos­tus­ta (1,4 cd/m2)
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa toi­min­ta­te­hoa, tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin olosuhteisiin

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 3 4 9 BT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1.2 1 BT 9 KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170, EAC, CSA Z94.3
UVA/UVB suo­ja: 99,9 %
Lins­si: Pak­suus 2,1 mm
Kaa­re­vuus­luok­ka 5,5
Pai­no: 89 g

Lisätiedot

Paino 0,104 kg