Pil­lar Steel SG sulkurengas

Tuotetunnus (SKU): 3C4630AV51CTSTD Osasto:

Kuvaus

Ovaa­lin muo­toi­nen sin­kit­ty teräs­sul­ku­ren­gas ruu­vi­lu­kit­tei­sel­la por­til­la. Suu­ren mur­to­lu­juu­den yleis­mal­li, joka sovel­tuu moni­puo­li­seen käyt­töön putoa­mis­suo­jauk­ses­sa ja pelas­tus­käy­tös­sä, sekä taak­ko­jen nos­ta­mi­seen ja las­ke­mi­seen. Ruu­vi­lu­ki­tuk­sen ansios­ta on suo­si­tel­ta­va valin­ta myös likai­sis­sa, lumi­sis­sa ja jäi­sis­sä olo­suh­teis­sa käyt­töön. Sink­ki­pin­ta ehkäi­see ruos­teen syn­ty­mis­tä kor­roo­sio­alt­tiis­sa ympä­ris­töis­sä. Por­tin avau­ma 22 mm.

Ovaa­li on paras mah­dol­li­nen muo­to leveä­run­kois­ten metal­li­lait­tei­den, kuten tal­ja­pyö­rien, nousu­kah­vo­jen tai ete­ne­mi­sen myö­tä luk­kiu­tu­vien lait­tei­den kans­sa käy­tet­tä­väk­si tar­jo­ten hyvän pai­non­ja­kau­man ansios­ta tasai­sen kuor­mi­tuk­sen. Catch-free port­ti on sileä ja ehkäi­see varus­tei­den tar­rau­tu­mi­sen (jota tapah­tuu nor­maa­lin kouk­ku­mai­sen por­tin kanssa).

Mur­to­lu­juu­det: Pituus­suun­taan 30 kN, port­tia vas­ten 15 kN, pituus­suun­taan port­ti avoi­me­na 10 kN. Pai­no: 180 g. Ulko­mi­tat: 110 mm x 61 mm. Täyt­tää Euroo­pan CE EN 362 ja EN12275 tyyp­pi B stan­dar­dien vaa­ti­muk­set. Yksit­täin tes­tat­tu 12 kN. Val­mis­tus­maa Ita­lia. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoittamaton.

Lisä­va­rus­teet:
CT Fix-Pro ase­moin­ti­tan­ko (6V8280001CTSTD)

Lisätiedot

Paino 0,216 kg (kilogramma)
Mitat 20 × 70 × 100 cm (senttimetri)