Palo­suo­jat­tu riip­pu­tas­ku­lii­vi, antis­taat­ti­nen, huomiovärinen

Palosuojattu riipputaskuliivi. Antistaattinen, huomiovärinen, EN 20471:2013 luokka 2. Suojausominaisuuksiltaan todellinen monitoimiliivi.

Kuvaus

Palo­suo­jat­tu riip­pu­tas­ku­lii­vi. Antis­taat­ti­nen , huo­mio­vä­ri­nen, EN 20471:2013 luok­ka 2. Suo­jauso­mi­nai­suuk­sil­taan todel­li­nen moni­toi­mi­lii­vi. Fluo­ri­soi­va kel­tai­nen väri näkyy kau­as päi­vän­va­los­sa ja hämä­räs­sä, hei­jas­tin­nau­hat anta­vat käyt­tä­jäl­leen tur­van pimeän aikaan.
Rin­ta­tas­kut, jois­ta toi­nen läpällinen
Nimikorttitasku
Matkapuhelintasku
Kynätaskut
Pikkutaskut
Vyölenkit
5 riipputaskua
Työkalulenkit

Mate­ri­aa­lit: 75% puuvilla/24% polyesteri/1% Negastat

Riip­pu­tas­ku­lii­vi on ser­ti­fioi­tu seu­raa­vien stan­dar­dien mukaan:
EN 20471:2013 luok­ka 2
EN 13688:2013
EN 11612 A1+A2, B1, C2, D1E1
EN 1149–3‑5
EN 61482–1‑2 luok­ka 1
EN 13034

Palo­suo­jat­tu riip­pu­tas­ku­lii­vi saa­ta­va­na koos­sa S‑XXXL. Tuo­te­nu­me­ro on 5833.

Vaat­tei­den palo­suo­jaus on yksi kei­no ehkäis­tä ja vält­tää tapa­tur­mia. Monis­sa tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa, jalos­ta­mois­sa ja metal­li­teol­li­suu­des­sa käyt­tä­jil­lä pitää olla työ­maal­le pääs­täk­seen palo­suo­jat­tu vaatetus.

Palo­suo­jat­tui­hin työ­vaat­tei­siin kuu­lu­vat kaik­ki ne tuot­teet, jot­ka ovat ser­ti­fioi­tu CE mer­kin­nöin EN 11611, EN 11612, EN 531 tai EN 533.

Osas­sa tuot­tei­ta on lisäk­si suo­jaus nes­te­mäi­siä kemi­kaa­le­ja vas­taan. Sen CE mer­kin­tä on: EN 13034

Palo­suo­jat­tu kan­gas on käsi­tel­ty palo­suo­ja-aineel­la, joka estää esi­mer­kik­si kipi­nän aiheut­ta­man palon jat­ku­mi­sen vaat­tees­sa. Kan­gas voi hiil­tyä, mut­ta ei edis­tä palamista.

 

Kysy­myk­siä voit lähet­tää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta https://www.rattivaapeli.fi/yhteystiedot/ tai tämän sivun alalaidasta.