Palo­suo­jat­tu kesä­tak­ki, huo­mio­vä­ri­nen ja antistaattinen

Palosuojattu kesätakki. Huomiovärinen ja antistaattinen. Runsaasti taskuja. Koot XS-6XL.

Osasto:

Kuvaus

Palo­suo­jat­tu kesä­tak­ki. Huo­mio­vä­ri­nen ja antis­taat­ti­nen. Tuot­tees­sa yhdis­ty­vät näky­väl­le vaat­teel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set, palo­suo­ja­tul­le vaat­teel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set sekä antis­taat­ti­sel­le vaat­teel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set. Fluo­ri­soi­va kel­tai­nen väri näkyy kau­as päi­vän­va­los­sa ja hämä­räs­sä. Hei­jas­tin­nau­hat anta­vat käyt­tä­jäl­leen tur­van pimeän aikaan.

Takis­sa run­saas­ti suo­jat­tu­ja tas­ku­ja, mm.
Henkilökorttitasku
Matkapuhelintasku
Läpäl­li­set rintataskut
Alataskut
Isot sisä­tas­kut molem­mil­la puolilla
Pystykaulus
Sää­det­tä­vät hihan­suut ja helmat
Tuu­li­lis­ta etu­ket­jun päällä

Mate­ri­aa­lit:
Hi-Vis kan­gas: 75 % co / 24 % pes / 1 % antistatic
Kan­gas: 80 % co / 19 % pes / 1 % antistatic

Tuot­tees­ta saa­ta­va­na koot XS-6XL.

Palo­suo­ja­tun kesä­ta­kin sertifioinnit

Palo­suo­jat­tu kesä­tak­ki täyt­tää vaa­ti­muk­set seu­raa­vien stan­dar­dien osalta.

Tuo­te on ser­ti­fioi­tu seu­raa­viin luokkiin:
EN 471: 2003 + A1: 2007 Erit­täin näky­vä vaa­te­tus LK.2
EN531:1995 A B1 C1 Kuu­muu­del­ta ja tulel­ta suo­jaa­va vaatetus
EN 1149–5 Varaus­ta pur­ka­va ja/ tai joh­ta­va vaatetus
EN ISO 13688:2013 Suo­ja­vaat­teen ylei­set vaatimukset

Tuo­te täyt­tää seu­raa­vat sertifikaatit:
EN ISO 20471:2013 Erit­täin näky­vä vaa­te­tus LK.2
EN ISO 11612: 2008 Kuu­muu­del­ta ja tulel­ta suo­jaa­va vaatetus
EN 1149–5 Varaus­ta pur­ka­va ja/ tai joh­ta­va vaatetus
EN ISO 13688:2013 Suo­ja­vaat­teen ylei­set vaatimukset

Mate­ri­aa­lit täyt­tä­vät seu­raa­vat sertifikaatit:
EN ISO 20471 LK.2
EN ISO 11611
EN ISO 14116
EN ISO 11612
EN 61482–1‑2 BOX TEST CLASS 1
EN1149‑3
EN1149‑5

Kysy­myk­siä voit lähet­tää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta https://www.rattivaapeli.fi/yhteystiedot/ tai tämän sivun alalaidasta.