Otsa­lamp­pu Petzl Tac­tik­ka Core

Pienikokoinen, ladattava otsalamppu monikeilaisella valonsäteellä. Valkoinen ja punainen valo.450 lumenia.

Osastot: , Avainsanat tuotteelle ,

Kuvaus

TAC­TIK­KA CORE

Pie­ni­ko­koi­nen, ladat­ta­va otsa­lamp­pu moni­kei­lai­sel­la valon­sä­teel­lä. Val­koi­nen ja punai­nen valo. 450 lumenia.

Sovel­tuu aktii­vi­siin ja vaa­ti­viin töi­hin, ulkoi­lu­har­ras­tuk­siin, olo­suh­tei­siin mis­sä ei halu­ta arko­ja, hel­pos­ti likaan­tu­via mate­ri­aa­le­ja, tai kun käyt­tä­jän havait­se­mat­to­muus on tär­ke­ää. Integroi­tu tur­va­pil­li otsa­pan­nas­sa paran­taa käyt­tä­jän turvallisuutta.

Lisäk­si valai­si­mes­sa on elas­ti­nen, sää­det­tä­vä ja kone­pe­sun kes­tä­vä Petzl Long Life otsa­pan­ta. Kon­tak­ti­pin­nat ruos­tu­ma­ton­ta teräs­tä. Akku­ko­te­lo hel­pos­ti avat­ta­vis­sa lataus­ta tai akun/paristojen vaih­toa var­ten. Akus­sa on varaus­ta­son ilmai­sin ladat­taes­sa. Toi­mi­tuk­seen sisäl­tyy USB — Mic­ro USB latausjohto.

Yksi­tyis­koh­dat

 • Kevyt, pie­ni­ko­koi­nen ja kirkas:
  — 450 lume­nia, pai­no 77 g
  — kak­si eri­lais­ta valo­kei­laa ja val­koi­sel­le valol­le usei­ta kirkkausvaihtoehtoja
  — punai­nen valo (jat­ku­va tai välkkyvä)
 • Ladat­ta­va:
  CORE akku ladat­ta­vis­sa mic­ro USB-kaapelilla
  — Petz­lin HYBRID CONCEPT: TAC­TIK­KA CORE toi­mii sekä CORE akul­la että kol­mel­la AAA/LR03 paristolla
 • Help­po käyttää:
  — yhdel­lä napil­la nopeas­ti kirk­kau­den ja valon värin valinta
  — ergo­no­mi­nen kat­kais­ja, toi­mii myös käsineillä
  — irro­tet­ta­va, pes­tä­vä pääpanta
  — yhteen­so­pi­va asen­nus­kap­pa­lei­den kans­sa, joi­den avul­la voi­daan liit­tää moniin kypäriin

Video

Tek­ni­set tiedot

 • Kirk­kaus: 450 lume­nia (ANSI/PLATO FL 1)
 • Pai­no: 77 g
 • Vir­ta­läh­de: 1250 mAh CORE ladat­ta­va akku (sisäl­tyy pakkaukseen)
 • Paris­to­tyy­pit: alka­li, litium tai Ni-MH ladattava
 • veden­pi­tä­vyys: IPX4 (sään kestävä)
 • Latausai­ka: 3 h

Suo­ri­tus­ky­ky

Valai­su­te­ho stan­dar­dien ANSI/PLATO FL 1 mukaisesti
Valon väri Valon kei­la Kirk­kaus Etäi­syys Toi­min­ta-aika Vara­te­ho
val­koi­nen lähel­le 6 lm 8 m 130 h -
liik­kees­sä 100 lm 45 m 8 h 2 h
kau­ko­va­lo 450 lm 90 m 2 h 3 h
punai­nen lähel­le 2 lm 5 m 60 h -
välk­ky­vä näkyy 700 m 400 h ajan