Orbi­ter M taljapyörä

Tuotetunnus (SKU): 2P66400WB00CTST Osasto:

Kuvaus

Pie­ni­ko­koi­nen ja kevyt tal­ja­pyö­rä työ­käyt­töön ja sport­ti­kii­pei­lyyn Suu­ren mur­to­lu­juu­den yleis­käyt­tö­mal­li väki­pyö­räl­lä, jon­ka hal­kai­si­ja 20 mm.

Kään­ty­vät sivu­le­vyt mah­dol­lis­ta­vat köy­den asen­ta­mi­sen kai­kis­sa koh­dis­sa. Sivu­le­vyt muo­toil­tu suo­jaa­maan köyt­tä kulu­mi­sel­ta uloim­pien koh­tien alueil­ta. 15 mm kiin­ni­tys­rei­kä. Tätä mal­lia ei ole suun­ni­tel­tu käy­tet­tä­väk­si köysiradoilla.

Alu­mii­ni­set kor­roo­sion­kes­toa­no­di­soi­dut sivu­le­vyt ja väki­pyö­rä. Väki­pyö­räs­sä liu­ku­laa­ke­roin­ti. Tehok­kuus 80 %. Sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si hal­kai­si­jal­taan enin­tään 13 mm köy­sien kans­sa. Mur­to­lu­juus: 30 kN (= 2 × 15 kN). Enim­mäis­työ­kuor­ma: 5 kN (= 2 × 2,5 kN). Mitat: Kor­keus 73 mm. Leveys 48 mm. Syvyys 29 mm Pai­no: 90 g. Ser­ti­fioin­nit: CE EN 12278 ja UIAA. Val­mis­tus­maa Ita­lia. Yksit­täin tes­tat­tu. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuot­ta. Mak­si­mie­li­ni­kä rajoittamaton.

Lisätiedot

Paino 0,122 kg (kilogramma)
Mitat 40 × 95 × 105 cm (senttimetri)