Nos­to­ko­ri­pak­kaus Tar­rain 1‑koko

Tuotetunnus (SKU): AN-2TP1 Osasto:

Kuvaus

Val­mis putoa­mis­suo­jain­rat­kai­su työs­ken­te­lyyn hen­ki­lö­nos­ti­mis­sa. Osat on valit­tu siten että ne ovat mah­dol­li­sim­man help­po­käyt­töi­siä ja vir­he­käy­tön mah­dol­li­suus on pyrit­ty minimoimaan.

Auto­maat­ti­ses­ti sisään kelau­tu­vas­sa Ikar ACB 1,8 m nos­to­ko­ri­tar­rai­mes­sa on integroi­tu nykäyk­sen­vai­men­nin, joka pysäyt­tää putoa­mi­sen ja peh­men­tää nos­to­ko­rin ank­ku­ri­pis­tee­seen koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat usei­den nos­to­ko­ri­val­mis­ta­jien suo­si­tus­ten mukai­ses­ti alle 3 kN:iin. Tes­tat­tu Double Sharp Edge ‑mukai­ses­ti kai­teen molem­pien terä­vien (säde=0,5 mm) reu­no­jen yli. Kier­ty­mi­sen estä­vä lei­ka­ri­kiin­ni­tys. Kuo­ri kol­hu­ja sie­tä­vää alu­mii­nia. Lii­tos­nau­haa varus­tet­tu auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­val­la kak­si­toi­mi­sel­la kiin­nit­ti­mel­lä, jon­ka por­tin avau­ma 27 mm. Mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set nopeas­ti Suo­mes­sa. Pai­no 0,96 kg. CE EN 360.

Val­jaat on help­po pukea kuin tak­ki, ja pika­sol­jel­li­set jal­ka­len­kit sekä pika­sol­jel­li­nen etu­kiin­ni­tys tur­vain­di­kaat­to­reil­la teke­vät käy­tös­tä nope­aa. Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja selässä.

Sisäl­tää seu­raa­vat varusteet:
1 kpl: CT Work Tec 140 val­jaat 1‑koko S‑M tai 2‑koko L‑XL
1 kpl: CT Pil­lar Pro TG alu­mii­ni­sul­ku­ren­gas Triplex auto­maat­ti­lu­ki­tuk­sel­la ja sileäl­lä portilla
1 kpl: Ikar ACB nos­to­ko­ri­tar­rain 1,8 m
1 kpl: SmartS­to­re säi­ly­tys- ja kuljetuslaatikko

Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.
Maksimielinikä:
CT — Clim­bing Tech­no­lo­gy: Kui­tu­tuot­teet 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­li­tuot­teet rajoittamaton.
Ikar: 10 vuotta.

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Teol­li­suus­työ­kou­lu­tus perus 3 h. Tuo­te­koo­di: VD6918BT (Snro 6414493)

Suo­sit­te­lem­me täy­den­tä­mään pak­kaus­ta seu­raa­vil­la varusteilla:
CT Aries Tree suo­ja­ky­pä­rä kor­keal­la tapah­tu­viin töi­hin. Tuo­te­koo­di 6X931.
CT Flex ABS 140 Com­bi Y‑L 180 cm stretch lii­tos­köy­si nykäyk­sen­vai­men­ti­mel­la ja isoil­la kiin­nit­ti­mil­lä. Mah­dol­lis­taa liik­ku­mi­sen tik­kai­ta tai mui­ta metal­li­ra­ken­tei­ta pit­kin. Tuo­te­koo­di: 7W920180.
CT Pil­lar Pro TG luk­ko­sul­ku­ren­gas Flex ABS lii­tos­köy­den liit­tä­mi­seen val­jai­siin. Tuo­te­koo­di: 2C398.
CT Hook Rest pidik­keet olka­hih­noi­hin Com­bi-kiin­nit­ti­miä var­ten. Tuo­te­koo­di: 6V522.
CT Waist Tec QR työ­ase­moin­ti­vyö val­jai­siin. Tuo­te­koo­dit: S‑M: 7H166BC. L‑XL 7H166DE.
CT Finch Shel­ter 2 m sää­det­tä­vä lii­tos­köy­si työ­ase­moin­ti­vyöl­le. Tuo­te­koo­di: 7L92902.
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TB.
— Beal Long Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 5 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TBL.

Lisätiedot

Paino 3,37 kg (kilogramma)
Mitat 180 × 300 × 400 cm (senttimetri)