Nos­to­ko­ri­pak­kaus Stretch 2‑koko

Tuotetunnus (SKU): AN-2L2 Osasto:

Kuvaus

Val­mis putoa­mis­suo­jain­rat­kai­su työs­ken­te­lyyn hen­ki­lö­nos­ti­mis­sa. Pak­kauk­ses­sa help­po­käyt­töi­set, muka­vat ja poik­keuk­sel­li­sen kevyet varus­teet putoa­mi­sen pysäyttämiseen.

Moder­nin nykäyk­sen­vai­men­ti­men auki repey­ty­mi­nen pysäyt­tää putoa­mi­sen ja rajoit­taa käyt­tä­jän kehoon koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat kol­mi­vai­hei­ses­ti, joten se peh­men­tää myös kaik­kein kevyim­pien käyt­tä­jien putoa­mis­ta, jota ei taval­lis­ten nykäyk­sen­vai­men­ti­mien kans­sa tapah­tui­si. Rajoit­taa kehoon koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat alle 6 kN:iin ja käy­tän­nös­sä pitää ne rei­lus­ti tämän stan­dar­dis­sa mää­ri­tel­lyn raja-arvon ala­puo­lel­la. Nykäyk­sen­vai­men­nin on erit­täin kom­pak­ti, joten se ei häi­rit­se käyt­tä­jän liik­kei­tä tai käsit­te­lyä. Kes­tä­vä kan­gas­pus­si suo­jaa nykäyk­sen­vai­men­nin­ta hier­ty­mi­sel­tä ja mah­dol­li­sil­ta epäpuhtauksilta.

Val­jaat on help­po pukea kuin tak­ki, ja Quick Relea­se ‑pika­sol­jel­li­set jal­ka­len­kit tur­vain­di­kaat­to­reil­la, sekä tait­to­sol­jel­li­nen etu­kiin­ni­tys teke­vät käy­tös­tä nope­aa. Väri­koo­da­tut jal­ka­len­kit sekä muo­toil­lut peh­mus­teet sel­kä­osas­sa sekä olka­vii­lek­keis­sä hel­pot­ta­vat hah­mot­ta­maan val­jaan muo­don ja teke­vät puke­mi­ses­ta yksin­ker­tais­ta. Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja seläs­sä. Sivuil­la työkalulenkit.

Sisäl­tää seu­raa­vat CT — Clim­bing Tech­no­lo­gy varusteet:
1 kpl: CT Work Tec QR val­jaat 1‑koko S‑M tai 2‑koko L‑XL
1 kpl: CT Flex ABS 140 I‑L 170 cm stretch liitosköysi
2 kpl: CT Pil­lar Steel SG teräs­sul­ku­ren­gas ruu­vi­lu­ki­tuk­sel­la ja sileäl­lä portilla
1 kpl: SmartS­to­re Säilytyslaatikko

Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.
Maksimielinikä:
Kui­tu­tuot­teet 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­li­tuot­teet rajoittamaton.

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Teol­li­suus­työ­kou­lu­tus perus 3 h. Tuo­te­koo­di: VD6918BT (Snro 6414493)

Suo­sit­te­lem­me täy­den­tä­mään pak­kaus­ta seu­raa­vil­la varusteilla:
CT Aries Tree suo­ja­ky­pä­rä kor­keal­la tapah­tu­viin töi­hin. Tuo­te­koo­di 6X931.
CT Flex ABS 140 Com­bi Y‑L 180 cm stretch lii­tos­köy­si nykäyk­sen­vai­men­ti­mel­la ja isoil­la kiin­nit­ti­mil­lä. Mah­dol­lis­taa liik­ku­mi­sen tik­kai­ta tai mui­ta metal­li­ra­ken­tei­ta pit­kin. Tuo­te­koo­di: 7W920180.
CT Pil­lar Pro TG luk­ko­sul­ku­ren­gas Flex ABS lii­tos­köy­den liit­tä­mi­seen val­jai­siin. Tuo­te­koo­di: 2C398.
CT Hook Rest pidik­keet olka­hih­noi­hin Com­bi-kiin­nit­ti­miä var­ten. Tuo­te­koo­di: 6V522.
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TB.
— Beal Long Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 5 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TBL.

Lisätiedot

Paino 2,812 kg
Mitat 110 × 300 × 400 cm