Nos­to­ko­ri­pak­kaus ACB 1,8m

Tuotetunnus (SKU): BN-2TPU Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­miik­si kasat­tu putoa­mis­suo­jain­rat­kai­su työs­ken­te­lyyn hen­ki­lö­nos­ti­mis­sa. Pak­kauk­ses­sa nopeas­ti puet­ta­vat, help­po­käyt­töi­set ja muka­vat varus­teet putoa­mi­sen pysäyttämiseen.

Auto­maat­ti­ses­ti sisään kelau­tu­vas­sa Ikar ACB 1,8 m nos­to­ko­ri­tar­rai­mes­sa on integroi­tu nykäyk­sen­vai­men­nin, joka pysäyt­tää putoa­mi­sen ja peh­men­tää nos­to­ko­rin ank­ku­ri­pis­tee­seen koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat usei­den nos­to­ko­ri­val­mis­ta­jien suo­si­tus­ten mukai­ses­ti alle 3 kN:iin. Tes­tat­tu Double Sharp Edge ‑mukai­ses­ti kai­teen molem­pien terä­vien (säde=0,5 mm) reu­no­jen yli. Kier­ty­mi­sen estä­vä lei­ka­ri­kiin­ni­tys. Kuo­ri kol­hu­ja sie­tä­vää alu­mii­nia. Lii­tos­nau­haa varus­tet­tu auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­val­la kak­si­toi­mi­sel­la kiin­nit­ti­mel­lä, jon­ka por­tin avau­ma 27 mm. Mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set nopeas­ti Suo­mes­sa. Pai­no 0,96 kg. CE EN 360. 

Pika­sol­jel­li­set val­jaat on help­po pukea väri­koo­dat­tu­jen jal­ka­lenk­kien ja sel­kä­osan sekä olka­vii­lek­kei­den muo­toil­tu­jen aluei­den ansios­ta. Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja seläs­sä. Sivuil­la työkalulenkit.

Sisäl­tää seu­raa­vat Beal varusteet:
1 kpl: Styx Fast val­jaat (koko S‑XL)
1 kpl: Ikar ACB nos­to­ko­ri­tar­rain 1,8 m
1 kpl: Beal O’Light 3‑Matic auto­maat­ti­lu­kit­tei­nen ovaa­li alu­mii­ni­sul­ku­ren­gas sileäl­lä portilla
1 kpl: SmartS­to­re Säilytyslaatikko

Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.
Mak­si­mie­li­ni­kä: 15 vuot­ta (= 5 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyttöä).

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Teol­li­suus­työ­kou­lu­tus perus 3 h. Tuo­te­koo­di: VD6918BT (Snro 6414493)

Suo­sit­te­lem­me täy­den­tä­mään pak­kaus­ta seu­raa­vil­la varusteilla:
— Kask Zenith Air suo­ja­ky­pä­rä kor­keal­la tapah­tu­viin töihin
— Beal Styx Belt työ­ase­moin­ti­vyö. Tuo­te­koo­di: BHPSTB.
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TB.
— Beal Long Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 5 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TBL.

Lisätiedot

Paino 3,295 kg
Mitat 180 × 300 × 400 cm