Nit­rii­li­pin­noi­tet­tu käsine

EN388:2003 4231
Cat II

Osasto:

Kuvaus

Work­sa­fe P30-120W
Tal­vi­kä­si­ne, joka tar­jo­aa par­haan sor­mi­tun­tu­man. Miel­lyt­tä­vä ja muka­va vuo­ri har­jat­tua akryy­liä, teho­kas kos­teu­den­pois­to. Toi­mii par­hai­ten kui­vis­sa olo­suh­teis­sa. Kos­ka Work­sa­fe P30-120W:ssä ei ole han­kaa­via ja epä­miel­lyt­tä­viä sau­mo­ja, käsi­net­tä on muka­va käyt­tää koko pit­kän työ­päi­vän ajan. Käyt­tö­alu­eet: Asen­nus, kone­pa­jat, ren­gas­liik­keet, maan­siir­to, raken­nus- ja kuljetustyöt.

Neu­lot­tu kak­sois­kas­tet­tu nai­lon­kä­si­ne, kar­hea San­dy Grip
Pitä­vä ote, öljynkestävä
Veden­pi­tä­vä rys­ty­siin asti
Kulu­tus­ta kes­tä­vä, hen­git­tä­vä yläpuoli

EN388:2003 4231
Cat II

Mate­ri­aa­lit: akryy­li, nitriili

Koot 9–11
Pak­kaus­koot 6/120pr