Nit­rii­li­pin­noi­tet­tu käsine

Erinomainen eristyskyky
Erittäin hyvä pito
EN388:2003 3231
EN511:2006 01X

Osasto:

Kuvaus

Work­sa­fe P30-110W
Tal­vi­kä­si­ne, joka tar­jo­aa par­haim­man sor­mi­tun­tu­man. Miel­lyt­tä­vä ja muka­va vuo­ri har­jat­tua akryy­liä, teho­kas kos­teu­den­pois­to. Huo­koi­nen pin­noi­te aut­taa pitä­mään kädet kui­vi­na myös pit­kä­ai­kai­ses­sa käy­tös­sä. Toi­mii par­hai­ten kui­vis­sa olo­suh­teis­sa. Kos­ka Work­sa­fe P30-110W:ssä ei ole han­kaa­via ja epä­miel­lyt­tä­viä sau­mo­ja, käsi­net­tä voi hel­pos­ti käyt­tää koko pit­kän työ­päi­vän ajan. Käyt­tö­alu­eet: Työt kyl­mis­sä kui­vis­sa olo­suh­teis­sa, kyl­mien kap­pa­lei­den käsittely.

Erin­omai­nen eristyskyky
Erit­täin mukava
Erit­täin hyvä pito sekä kui­vis­sa että kos­teis­sa olosuhteissa
Pin­noit­ta­ma­ton käden­sel­kä pääs­tä ilman vaih­tu­maan hyvin
Käm­me­net ja sor­men­päät pin­noi­tet­tu vaahtonitriilillä
Sau­ma­ton käsine
Sisä­puo­li akryyliä

EN388:2003 3231
EN511:2006 01X

Mate­ri­aa­lit: nit­rii­li, nylon, akryyli

Koot 8–11
Pak­kaus­koot 6/120pr