Mic­ro­fi­ber Rever­sible Hat M05 Met­sä Camo

Tuotetunnus (SKU): 130355.845.10.00 Osasto:

Kuvaus

Työ­käyt­töön suun­ni­tel­tu ohut ja erit­täin jous­ta­va kään­tö­pi­po, jota voi­daan käyt­tää sel­lai­se­naan, alus­pää­hi­nee­nä tai kypä­rän alla. Suo­men Puo­lus­tus­voi­mien M05 Met­sä Camo ‑maas­to­kuo­si toi­sel­la puo­lel­la ja tum­man­vih­reä toi­sel­la puo­lel­la. Sovel­tuu ympä­ri­vuo­ti­siin tar­pei­siin ja vaih­te­le­viin sää­oloi­hin. Pää­hän täs­mäl­li­ses­ti istu­van Acti­ve Fit muo­toi­lun ansios­ta sovel­tuu myös aktii­vi­seen toi­min­taan. Val­mis­tet­tu kier­rä­te­tyis­tä vesipulloista.

Tek­ni­set tiedot:
— Suo­jaa pää­tä vaih­te­le­vis­sa olo­suh­teis­sa tar­jo­ten läm­pöä, käyt­tö­mu­ka­vuut­ta ja erin­omai­sen kosteudensiirtokyvyn
— Mate­ri­aa­li 2‑kerroksinen Mic­ro Stretch: Kier­rä­tet­ty 95 % Polyes­te­ri, 5 % Elastaani
— Öko-Tex ser­ti­fioi­tu, ei sisäl­lä hai­tal­li­sia kemikaaleja
— Sau­ma­ton ala­reu­na paran­taa käyt­tö­mu­ka­vuut­ta ja ehkäi­see hiertymistä
— Siir­tää hikeä tehokkaasti
— Kui­vuu nopeasti
— Jot­kin tuo­te­koo­deis­ta tar­joa­vat kak­si pää­hi­net­tä yhdes­sä: Sisä­puo­li on yksi­vä­ri­nen ja ulko­puo­lel­la on kuvio

Suo­si­tel­lut vuo­de­na­jat: Tal­vi, kevät, kesä, syk­sy. Muka­vuus­suo­si­tus: ‑10 — +10C.

Val­mis­tus­maa Espanja.
Toi­mi­te­taan myy­mä­lä­piik­kiin lai­tet­ta­van ripus­tus­kou­kun kera.

Lisätiedot

Paino 0,046 kg