Meri­no Wool Ther­mal Hat black

Tuotetunnus (SKU): 111537.999.10.00 Osasto:

Kuvaus

Työ­käyt­töön suun­ni­tel­tu erit­täin läm­min ja peh­meä kak­si­ker­rok­si­nen Meri­no­vil­la­pi­po, jota voi­daan käyt­tää sel­lai­se­naan tai kypä­rän alla. Pää­hän täs­mäl­li­ses­ti istu­van Acti­ve Fit muo­toi­lun ansios­ta sovel­tuu myös aktii­vi­seen toi­min­taan. Sovel­tuu teol­li­suu­den tar­pei­siin, soti­las­käyt­töön, polii­seil­le, raja­var­tio­lai­tok­sen tar­pei­siin jne.

Tek­ni­set tiedot:
— Suo­jaa pää­tä kyl­mis­sä ja erit­täin kyl­mis­sä olosuhteissa
— Mate­ri­aa­li: 2‑kerroksinen peh­meäk­si har­jat­tu 100 % Meri­no­vil­la Ther­mal 600 g/m2 (kum­pi­kin ker­ros 300 g/m2) luonnonkuitu
— Val­mis­tet­tu ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti uusiu­tu­vis­ta luon­non­va­rois­ta eläi­miä kun­nioit­taen ja eko­sys­tee­min kuor­mi­tus minimoiden
— Syt­ty­mä­tön, erin­omai­ses­ti hen­git­tä­vä, siir­tää kos­teut­ta tehok­kaas­ti ja tasaa lämpötilavaihteluita
— Peh­meä, jous­ta­va ja erit­täin mukava
— Luon­nos­taan hygiee­ni­nen ja tor­juu haju­jen muodostumista
— 100 % sau­ma­ton raken­ne, jos­sa ei ole mitään han­kaa­via tai hier­tä­viä kohtia

Suo­si­tel­lut vuo­de­na­jat: Tal­vi, kevät, syk­sy. Muka­vuus­suo­si­tus: ‑20 C — 0 C.

Val­mis­tus­maa Espanja.
Toi­mi­te­taan myy­mä­lä­piik­kiin lai­tet­ta­van ripus­tus­kou­kun kera.

Lisätiedot

Väri

musta