Meri­no Wool BUFF black

Tuotetunnus (SKU): 108500.00 Osasto:

Kuvaus

Put­ki­mal­li­nen BUFF® Pro­fes­sio­nal moni­käyt­tö­pää­hi­ne. Erit­täin ohut Meri­no Wool on suun­ni­tel­tu työ­käyt­töön mata­lan akti­vi­tee­tin ja kes­kiak­ti­vi­tee­tin työ­teh­tä­viin vii­leis­sä olosuhteissa.

Käyt­tö­ta­vat: Lukui­sia eri tapo­ja esim. pipo­na, kau­lu­ri­na, kypä­rän alus­hup­pu­na, mas­ki­na, balakla­va­na, pää­pan­ta­na, sidot­tu­na useil­la eri tavoil­la jne.

Tek­ni­set tiedot:
— Suo­jaa pää­tä ja kau­laa vii­leis­sä olosuhteissa
— Mate­ri­aa­li: 100 % Meri­no­vil­la 125 g/m2 luonnonkuitu
— Val­mis­tet­tu ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti uusiu­tu­vis­ta luon­non­va­rois­ta eläi­miä kun­nioit­taen ja eko­sys­tee­min kuor­mi­tus minimoiden
— Syt­ty­mä­tön, erin­omai­ses­ti hen­git­tä­vä, siir­tää kos­teut­ta tehok­kaas­ti ja tasaa lämpötilavaihteluita
— Peh­meä, jous­ta­va ja erit­täin mukava
— Luon­nos­taan hygiee­ni­nen ja tor­juu haju­jen muodostumista
— 100 % sau­ma­ton raken­ne, jos­sa ei ole mitään han­kaa­via tai hier­tä­viä kohtia
— Molem­mis­ta päis­tä avoi­men tuu­bin pituus 53 cm

Suo­si­tel­lut vuo­de­na­jat: Tal­vi, kevät, kesä, syk­sy. Muka­vuus­suo­si­tus: 0 C — +20 C.

Val­mis­tus­maa Espanja.
Toi­mi­te­taan myy­mä­lä­piik­kiin lai­tet­ta­vas­sa pahvilevyssä.