Mercu­ro suo­ja­la­sit Polarized

Tuotetunnus (SKU): MERPOL Osasto:

Kuvaus

Ulkoil­mao­lo­suh­tei­siin suun­ni­tel­lut aurin­ko­la­si­hen­ki­set suo­ja­la­sit Pola­rized lins­seil­lä työ­käyt­töön. Tyy­li­käs ja optii­kal­taan kor­kea­luok­kai­nen mal­li, jos­sa täy­sin metal­li­va­paa raken­ne. Ihan­teel­li­nen valin­ta kun lii­ku­taan vesis­tö­jen lähel­lä tai muis­sa kirk­kais­sa olo­suh­teis­sa. Luis­ta­ma­ton nenä­sil­ta. San­gois­sa pitä­vän otteen tar­joa­vat TPR-sisä­pin­nat, jot­ka myös paran­ta­vat käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Kaa­re­van muo­toi­lun ja täys­ke­hyk­sen ansios­ta lasit suo­jaa­vat sil­miä tehokkaasti.

Suo­jaa sil­miä aurin­gon hai­tal­li­sil­ta säteil­tä, UV-säteil­tä, sekä mata­laer­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta ris­keil­tä (6 mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

Pola­rized ‑tek­no­lo­gia:
— Antaa erin­omai­sen suo­jan häi­käi­se­vää valoa ja hei­jas­tuk­sia vastaan
— Paran­taa värien ja kont­ras­tin havainnointikykyä
— Vähen­tää sil­mien rasit­tu­mis­ta pit­kä­ai­kai­ses­sa käytössä

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 5–3.1 1 FT CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN172, EAC, CSA 94.3
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %
San­gat: Poly­kar­bo­naat­ti + TPR (Ther­mo Plas­tic Rubber)
Lins­si: Poly­kar­bo­naat­tia. Pak­suus 2,2 mm
Kaa­re­vuus­luok­ka: 8
Pai­no: 32 g

Saa­ta­vil­la seu­raa­vat lisävarusteet:
RUSH­KITS: Pääpanta

Lisätiedot

Paino 0,041 kg