Link 30+ nykäyksenvaimennin

Tuotetunnus (SKU): 7W92503500CTSTD Osasto:

Kuvaus

Nykäyk­sen­vai­men­nin CT Easy Access putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän köy­si­tar­rai­men ja koko­val­jaan rin­ta- tai sel­kä­kiin­ni­tys­pis­teen väliin työ­käyt­töön. Pituus 30 cm. Käyt­tä­jän mak­si­mi­pai­no varus­tei­neen 250 kg: Suo­si­tel­ta­va valin­ta myös paripelastamiseen.

Vai­men­taa putoa­mis­ti­lan­tees­sa jär­jes­tel­mään ja käyt­tä­jään koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat alle 6 kN:iin repey­ty­mäl­lä auki. Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vää tuo­tet­ta käy­tet­täes­sä tulee aina huo­mioi­da tar­vit­ta­va tur­vae­täi­syys työs­ken­te­li­jän ala­puo­lel­la. Nykäyk­sen­vai­men­nin kas­vat­taa vaa­dit­ta­vaa tur­vae­täi­syyt­tä. Lue käyt­tö­oh­jeet ennen käyt­töä ja valit­se työ­teh­tä­viin par­hai­ten sovel­tu­va kokoonpano.

Varus­tet­tu veto­ket­jul­la, joten sään­nöl­li­nen tar­kas­ta­mi­nen on help­poa ja nope­aa. 2 kpl CT Fix Pro ase­moin­ti­tan­ko­ja aut­taa pitä­mään luk­ko­sul­ku­ren­kaat hyväs­sä asen­nos­sa pää­ak­se­lien­sa suun­tai­ses­ti kuor­mi­tet­tui­na. CE EN355. Pai­no: 230 g. Mak­si­mie­li­ni­kä 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä). Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Tar­vit­set lisäk­si luk­ko­sul­ku­ren­kaat, joil­la Link 30+ lii­te­tään val­jai­siin ja putoa­mi­sen pysäyt­tä­vään köy­si­tar­rai­meen. Suo­sit­te­lem­me auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­via CT Pil­lar Pro TG sul­ku­ren­kai­ta 2C39800YLBCTSTD.

HUOM! Tätä tuo­tet­ta ei saa käyt­tää mis­sään muus­sa kokoon­pa­nos­sa kuin lii­tet­ty­nä CT Easy Access putoa­mi­sen pysäyt­tä­vään köysitarraimeen.

Lisätiedot

Paino 0,266 kg
Mitat 50 × 80 × 350 cm