Liner Refres­her spray 100ml

Tuotetunnus (SKU): WAC00040- Osasto:

Kuvaus

Kask kypä­rien yllä­pi­toon suun­ni­tel­tu hajun­pois­tospray. Rai­kas­taa kypä­rän hiki­pan­nan, hih­nas­tot, ken­nos­ton ja muut osat ja tekee kypä­räs­tä miel­lyt­tä­vän käyt­tää. Saa kypä­rän tuok­su­maan raik­kaal­le ja teho säi­lyy aktii­vi­ses­sa­kin käy­tös­sä pit­kään. Riit­toi­sa 100 ml suihkepullo.

Vesi­poh­jai­nen luon­non­mu­kai­nen koos­tu­mus sisäl­täen ent­syy­me­jä ja säi­ly­vyyt­tä paran­ta­via aine­so­sia. Neut­ra­loi hajun läh­teen. Hajua aiheut­ta­vat mole­kyy­lit tuho­taan, joten haju pois­tuu sen sijaan että se vain kapseloitaisiin.

Käyt­tö:
1. Ravis­ta pul­loa hyvin ennen käyttöä
2. Suih­ku­ta run­sas mää­rä ainet­ta tasai­ses­ti käsi­tel­tä­väl­le pinnalle
3. Par­haan tulok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si odo­ta vähin­tään 24 h ennen käyt­töä jot­ta bio­lo­gi­nen vai­kut­ta­ja-aine ehtii alkaa toimimaan
4. Mikä­li haju uusiu­tuu, tois­ta käsittely

Pul­lon mitat: 15 cm x 4,5 cm x 4,5 cm.

Varoi­tus: Tämä aine on tes­tat­tu ainoas­taan Kask-kypä­rien kans­sa, ja se ei vai­ku­ta Kask kypä­rien suo­ri­tus­ky­kyyn alen­ta­vas­ti. Älä käy­tä muun merk­kis­ten kypä­rien / varus­tei­den kans­sa, ellei varus­teen val­mis­ta­ja ole sal­li­nut kemi­kaa­leil­la puhdistamista.

Vink­ki: Anna kypä­rä­si aina kui­vua jokai­sen työ­päi­vän jäl­keen hyvin tuu­le­te­tus­sa tilas­sa. Lisäk­si irro­ta hiki­pan­ta kuu­kausit­tain ja pese se saip­pual­la haa­leas­sa vedes­sä. Näin piden­nät varus­tei­den käyt­töi­kää ja pidät ne raik­kaam­pi­na ja ehkäi­set bak­tee­rien­kin kasvumahdollisuuksia.

Tie­dok­si: Saa­ta­vis­sa tilauk­ses­ta myös 1L teollisuuspakkauksissa.

Lisätiedot

Paino 0,145 kg