Lii­vi­rep­pu (val­jas­mal­li)

Koot S-3XL
EN ISO 20471 luokka 2

Kuvaus

Atex 5907
Huo­mio­vä­ri­nen riip­pu­tas­ku­lii­vi, jos­sa säi­ly­tys­ti­laa tar­vik­keil­le todel­la run­saas­ti, sekä usei­ta lenk­ke­jä ja nap­pe­ja työ­ka­luil­le ja esi­mer­kik­si vasa­ral­le.
Fluo­ri­soi­va kel­tai­nen väri näkyy kau­as päi­vän­va­los­sa ja hämä­räs­sä, sekä hei­jas­tin­nau­hat anta­vat käyt­tä­jäl­leen tur­van pimeän aikaan.
Lii­viin voi­daan liit­tää TUR­VA­VAL­JAAT. Seläs­sä auk­ko val­jail­le ja lii­vin sisäl­lä tar­ra­len­kit val­jai­den kiin­ni­tyk­seen.
Rin­ta­tas­kut saa tar­vit­taes­sa vapaas­ti roik­ku­vik­si
Hen­ki­lö­kort­ti­tas­ku
Povi­tas­kut molem­mil­la puo­lil­la ulko­puo­lel­la
Pik­ku­tas­kut
Mat­ka­pu­he­lin­tas­ku
Riip­pu­tas­kut edes­sä ja taka­na nah­kaa. Edes­sä ole­vis­sa isois­sa tas­kuis­sa pie­nem­mät tas­kut pääl­lä
Kynä­tas­kut
Vyö­len­kit
Mate­ri­aa­li: 70% polyesteri/30% puu­vil­la
EN ISO 20471 luok­ka 2

Koot S‑3XL