left/RIGHT FM Pro adapt.1,2,14

Tuotetunnus (SKU): 50500-04-S Osasto:

Kuvaus

Ammat­ti­lais­ta­son FM radiol­la varus­te­tut kupu­kuu­lon­suo­jai­met pään ergo­no­mian mukaan muo­toil­luil­la left/RIGHT kupeil­la ja 01, 02 sekä 14 kypä­rä­kiin­ni­ty­sa­dap­te­reil­la. AUX 3,5 mm sisään­tu­lo esim. vies­tin­tää, radio­pu­he­lin­ta, mat­ka­pu­he­lin­ta, MP3 soi­tin­ta tai radio­ta varten.

Kor­kea­luok­kai­nen mal­li, joka sovel­tuu vaa­ti­vaan työ­käyt­töön. Medium-tason vai­men­nus. Miel­lyt­tä­vä käyt­tää pit­kiä­kin aiko­ja yhtä­jak­soi­ses­ti. 01 kypä­rä­adap­te­ri (vas­taa­va kuin P3E kiin­ni­ke) on yhteen­so­pi­va mm. Kask, CT ja Petzl työ­ky­pä­rien ja mui­den ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­vien kypä­rien kans­sa, jois­sa on sivuil­la kiin­ni­tys­lo­vet kuulosuojaimille.

FM Pro pitää kai­ut­ti­mien äänen­voi­mak­kuu­den aina alle 82 dB tur­val­li­sel­la tasol­la. Auto­maat­ti­nen viri­tys. Help­po käyt­tää kyl­jes­sä ole­vien kol­men pai­nik­keen avul­la myös käsi­neet kädes­sä. Suo­jat­tu elektroniikka.

Left/RIGHT kuu­los­uo­jai­met on muo­toil­tu erik­seen oikeal­le ja vasem­mal­le kor­val­le, joka antaa kor­va­leh­dil­le enem­män tilaa, ja tekee raken­tees­ta sekä tii­viim­män pää­tä vas­ten, tur­val­li­sem­man käyt­tää, että paran­taa käyttömukavuutta.

Toi­mii 2 x AA (LR06) sor­mi­pa­ris­toil­la. Paris­to­jen kes­to jopa 1000 tun­tia. Paris­to­jen­sääs­tö­toi­min­to piden­tää käyt­töi­kää: Sam­muu auto­maat­ti­ses­ti, kun suo­jain­ta ei käy­te­tä. Sel­keän vesi­tii­viin raken­teen ansios­ta suo­jain­ta on help­po käyt­tää ja puhdistaa.

Teles­koop­pi­nen pituu­den­sää­tö. Kom­pak­ti, kes­tä­vä raken­ne. Peh­meät hel­pos­ti vaih­det­ta­vat left/RIGHT tii­vis­te­ren­kaat. SNR 27 dB. H = 31, M 24, L = 16. Kupu­jen mate­ri­aa­li ABS. CE EN 352. Val­mis­tus­maa Ruotsi.

Saa­ta­vil­la seu­raa­vat vaihto-osat:
60096 Sor­din Hygie­ne kit left/RIGHT Acti­ve huoltopakkaus

Toi­mi­tuk­seen sisäl­ty­vät adap­te­rit sopi­vat mm. käy­tet­tä­väk­si mm. seu­raa­vien työ­ky­pä­rien kanssa:
Adapter01:
— Kask Zenith ‑sar­ja
— Kask Plas­ma ‑sar­ja ja HP (edel­lyt­tää kuulosuojainsovittimia)
CT — Clim­bing Tech­no­lo­gy Aries ‑sar­ja
— Beal Skyfall
— Petzl Vertex
— Petzl Alveo
— Balance AC ja HD
JSP Mk II
— Pro­tec­tor Tuff­mas­ter II ja Sty­le 300
Adap­ter 02:
— Pel­tor G3000
— Pro­tec­tor Sty­le 600
— Aubou­eix Iris II
Adap­ter 14:
MSA V‑Gard, V‑Gard 200, V‑Gard 500, V‑Gard 900

 

Lisätiedot

Paino 0,564 kg